Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των εμφανίσεων των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 04: Τουριστικοί ακόλουθοι και θέματα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.