Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των θετικών, αρνητικών και ουδέτερων απόψεων των σχολίων του χρήστη.