Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δέν είδα πουθενά τίς ευθύνες καί τίς συνέπειες τών υπευθύνων πού συμμετέχουν στην ΓΔΔΕ, Ολοι αύτοι πρέπει νά έχουν συνέπειες γιά ότι εσφαλμένα καί παράνομα πράτουν καί αποφασίζουν, αλλά καί γι8ά τίς τυχόν παραλείψεις τους. Φοβάμε ότι μέ τίς δομές πού πάτες νά δημιουργ’ησετε. πάλι ΄΄ολοι οί παρανομούντες λειτουργοί .θά κρύβονται πίσω από συλλογικές αποφάσεις κλπ.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Νά κοπούν οι συντάξεις πού λαμβάνουν οι βουλευτές έν ενεργεία καί νά περιοριστούν στή βουλευτική αποζημείωση, ή οποία καί αυτή είναι προκλητική γιά τά σημερινά δεδομένα.Οί πρώην βουλευτές νά λαμβάνουν (ΜΈ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥΣ ΠΟΙΑ)μία μόνο σύνταξη καί όχι δύο και πολλές φορές τρεις καί τέσσερεις.Νά μειωθεί στό 25-30% τό προσωπικό τής Βουλής καί νά λαμβάνει όσους μισθούς ετησίως λαμβάνουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι.Οι βουλευτές νά έχουν μέ απόσπαση μόνο ένα άτομο καί όχι τρείς καί συνήθως παραπάνω ( ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΈς ΕΊΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΔΕΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΦΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΄γιατί τό βουλευτηλίκι κατάντησε τό επικερδέστερο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ).Νά περιοριστουν δραματικά οι αμοιβές τών ΑΝΩΤΕΡΩΝ καί ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (Διαιτησίεσ κλπ.).Ν.α ελέγχονται οι ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ γιά τόν χρόνο τελεσιδικίας τών αστικών διεκδηκήσεων καί νά περιοριστούν οί λόγοι αναβολής εκδίκασης υποθέσεων, ώστε νά παραγραφονται καί νά ΘΡΙΑΜΒΕΥΗ ή ΔΙΑΠΛΟΚΗ δικαστων-δικηγορων μέ τούς ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ καί καθε παραβατικό πολίτη καί επιτέλους νά γίνει κάποια βελτίωση τής χώρας στόν τομέα τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.