Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ηλίας Γεωργόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ηλίας Γεωργόπουλος
Η περιστολή των δαπανών θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθεί και στα προνόμια αλλά και τις αποζημιώσεις των βουλευτών.Να συμπεριληφθεί στην εξοικονόμηση δαπανών και ο προϋπολογισμός λειτουργίας της Βουλής.