Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δώρα Γ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δώρα Γ.
Τα έξοδα παράστασης να καταργηθούν αναδρομικά, όπως γίνεται και με όλα τα άλλα, από 1-1-2012.