Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Καρυδάκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Καρυδάκης
Η κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ θεωρείται θετική, όμως από τη στιγμή που οι Επιτροπές των έργων συντάσουν μελέτες και εκτελούν έργα αναστηλωτικά,τεχνικής φύσης,θα πρέπει να υπαχθούν στις αρμόδιες διευθύνσεις αναστήλωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.