Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλέξανδρος Αρβανιτίδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Η παρ. 3 του αρ. 11 είναι απλή αντιγραφή της οδηγίας και αφήνει κενά. Που θα παραπέμπεται ο ανήλικος για τις ιατρικές εξετάσεις προσδιορισμού της ηλικίας του; Ποιος θα αποφαίνεται και ποιος θα εκδίδει το διοικητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ηλικία του αιτούντος;
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Προτείνεται στην παρ.2 του άρθρου 5 η διαγραφή της φράσης ¨εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος¨. Εκτός αν μπορούμε να τους εκδόσουμε πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης ασύλου, αν δεν επικαλεστούν φόβο δίωξης!! Ας μην αφήσετε παράθυρα παρερμηνείας από αυτούς που θα εξετάζουν τις ασύλου, δεν σκέπτονται όλοι με την ίδια λογική που σκέφτεται ο νομοθέτης.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 4 να προστεθεί ότι η Υπηρεσία Ασύλου εξετάζει (λαμβάνει τη συνέντευξη) το αίτημα ασύλου εντός του Καταστήματος Κράτησης ή του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. (θα γλιτώσει ο ενδιαφερόμενος χρόνο από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα γίνουν με αλληλογραφία και το πιο σημαντικό, θα εξοικονομηθούν χρήματα των φορολογουμένων από τις περιττές μετακινήσεις των κρατουμένων, οι οποίες για να γίνουν πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός της ΕΛ.ΑΣ.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στην παρ. 3 του αρ. 7 στην πρώτη σειρά προτείνεται να διαγραφή η λέξη ¨ο αιτών¨, καθώς είναι υπερβολή για την ελληνική γλώσσα (τούτος… ο αιτών).
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στην παρ. 4 του αρ. 10 το σωστό είναι: ¨Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής¨ , ως εκ τούτου προτείνεται η διόρθωση.