Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «γνώστης του ασύλου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
γνώστης του ασύλου
Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 2, μετά την φράση «στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών ή από αξιόπιστες πηγές, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες» μπορεί να προστεθεί η φράση «και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις»,όπως, για παράδειγμα,η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch κλπ ω΄στε να εμπλουτίζεται το πεδίο των πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής και να λαμβάνοντια περισ΄σοτερες και,κατά το δυνατό,ακριβέστερες πληροφορίες
 
 
γνώστης του ασύλου
Πράγματι, οι προβλέψεις για την επίδοση των προσκλήσεων για συνέντευξη του αιτούντος άσυλο των αποφάσεων είναι ικανοποιητικές καθώς διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι ο αιτών άσυλο θα ενημερωθεί πραγματικά σε γλώσσα που κατανοεί για τη συνέντευξη και την απόφαση που τον αφορούν ενώ,παράλληλα, διατηρείται μια ευελιξία στον τρόπο ενημέρωσής του. Όμως η πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης στον αιτούντα (όταν δεν προσέρχεται να ανανεώσει την κάρτα ιατήσαντος ασύλου)είναι προβληματική καθώς,είναι γνωστό στον χώρο του ασύλου,ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε ορισμένες αστυνομικές διευθύνσεις (όπως,πχ.της Αττικής στην Πέτρου Ράλλη) δεν είναι η πρέπουσα και,συχνά, οι αιτούντες άσυλο που προσέρχονται για ανανεώσεις δεν παίρνουν τις ανανεώσεις τους αυθημερόν αλλά μετά από μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Γι’ αυτό θα ήταν προτιμότερο,προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική γνώση αυτών των αιτούντων άσυλο, να υπάρξει πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης μετά την πάροδο π.χ. ενός μηνός από την τελευταία ημέρα ανανέωσης της κάρτας του αιτούντος.
 
 
γνώστης του ασύλου
Καλό είναι να προβλέπεται δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης η πρόβλεψη για δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του νόμου του 2004 είναι απολύτως αλυσιτελής καθώς ο νόμος παραμένει,στην ουσία, ανενεργός λόγω της δικαιολογημένης απρουθυμίας των δικηγόρων να δηλώνουν συμμετοχή σε νομική βοήθεια γενικώς (και όχι μόνο για τοςυ αλλοδαπούς, αφού πληρώνονται από το κράτος 2-3 χρόνια μετά την παροχή νομικής συνδρομής. Καλό είναι να υπάρξει πρόβλεψη δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω των κονδυλίων της Ευρωαπικής Ένωσης για το άσυλο με σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στην παράγραφο 2 που να καλύπτει και τη διοικητική διαδικασία ασύλου.
 
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη για επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι σωστή αλλά,στην πράξη, δεν είναι εύκολο να βρεθεί άνθρωπος να αναλάβει επίτροπος ενός αγνώστου παιδιού,ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές,απ’ όπου εισέρχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Εάν,όμως, δεν υπάρχει επίτροπος,το παιδί δεν θα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο και,γενικότερα, στη διαδικασία του ασύλου,ούτε καν να υποβάλλει σχετική αίτηση δεν θα μπορεί! Γι’ αυτό θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο τέλος της παραγράφου 1.«Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού επιτρόπου, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του ασυνόδευτου ανηλίκου,υπογράφει την αίτηση ασύλου του,εφόσον ο ανήλικος το επιθυμεί, και τον εκπροσωπεί νόμιμα στη διαδικασία ασύλου, και ως αντίκλητος, μέχρι τον ορισμό επιτρόπου».
 
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη κράτησης των αιτούντων άσυλο «εφόσον η κράτησή του κρίνεται αναγκαία για την ταχεία ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησής του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υποβάλλεται εντός περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής» δεν είναι απαραίτητη καθώς έχει αποδειχθεί,στην πράξη, ότι η αστυνομία δεν εξετάζει ποτέ τα εναλλακτικά μέτρα κράτησης (ούτε αυτά υφίστανται με σχετική νομοθετική ρύθμιση) και προβαίνει σε σωρηδόν κρατήσεις αιτούντων άσυλο,χωρίς ουσιαστικό λόγο, και,κατά παράβαση της αρχής ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να κρατούνται. Η διάταξη αυτή προτείνεται να καταργηθεί.Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη ως εξής: «Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο που είναι έγκυοι, ανήλικοι,άτομα με αναπηρία,θύματα εμπορίου ανθρώπων και άνω των 65 ετών».Ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών γενικότερα είναι από κακές έως άθλιες, στις περισσότερες περιπτώσεις, κι έχουν προκαλέσει την επανειλημμένη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,χωρίς να παρατηρείται βελτίωση των συνθηκών κράτησης και αυτό αφορά διαχρονικά τις κυβερνήσεις.Οι ως άνω ομάδες αιτούντων άσυλο είναι ευάλωτες και τυχόν κράτησή τους υπό τέτοιες συνθήκες δημιουργεί κινδύνους να υποστούν βλάβες της υγείας τους.