Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αλέξανδρος Μποζάνης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αλέξανδρος Μποζάνης
Προτείνεται η καθιέρωση μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού έκδοσης αδειών παραμονής (για προσφυγες) ανα περιφέρεια και συνολικά στο κράτος ως δικλείδα ασφαλείας. Άυτός ο αριθμός θα πρέπει να εξαχθεί και να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη:1. τα διαθέσιμα κονδύλια τόσο από την Ελληνική Πολιτεία όσο και από την Ευρωπαική Ένωση.2. τον αριθμό των ήδη εκδοθέντων αδειών παραμονής.3. τον αριθμό των ήδη εκκρεμών αιτήσεων.4. τον αριθμό των εκκρεμών επαναπατρισμών.5. τον αριθμό των εκκρεμών εφφέσεων – προσφυγών κλπ. Μία τέτοια δικλείδα ασφαλείας θα επιτρέψει στην Ελληνική πολιτεία αφενός την ευκολότερη απόρριψη όταν οι αιτήσεις είναι υπέρογκες, αφετέρου την αίτηση κονδυλίων από την Ευρωπαική Ένωση. Επίσης ταύτη η καθιέρωση ήδη υφίσταται σε χώρες με μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα (π.χ. Καναδάς, Γερμανία, Αυστραλία).