Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΟΦΟΣΔ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΟΦΟΣΔ
Απο οτι διαβάζω τον νόμο, μάλλον δεν καταλαβένετε ποιά είναι η επυθιμία του Ελληνικού λαού, οσο αφορά τους μετανάστες!!!!!!!!!!!!