Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Χρήστος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Χρήστος
Κύριε Υπουργέ Προλογίζοντας αυτό το σχέδιο για την εισαγωγή του στη διαδικασία τη διαβούλευσης αναφέρεται «προς το σκοπό της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου». Τεκμηριώστε μας σας παρακαλώ από πού προκύπτει η εξοικονόμηση πόρων από την κατάργηση/συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όταν οι εν λόγω Φορείς από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας χρηματοδοτούνται ολοκληρωτικά από ευρωπαϊκά προγράμματα και με άμισθα διοικητικά συμβούλια χωρίς καμία επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας και η στήριξη των Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισής τους θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και όχι να προσανατολίζεται στην υποβάθμιση τους. Αντί λοιπόν η πολιτεία να προσπαθεί να συγχωνεύσει και να καταργήσει τους Φορείς, θα έπρεπε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το 75% των περιοχών Natura της χώρας, που δεν ανήκουν διοικητικά σε κανέναν Φορέα Διαχείρισης. Οι Φορείς Διαχείρισης, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αποτελούν το μοναδικό μέσο προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και θα πρέπει η πολιτεία να στραφεί στην στήριξη τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η πατρίδα μας, η πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει/συγχωνεύσει τους εν λόγω Φορείς χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση σχετικά με το όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι τουλάχιστον ανούσιο. Δεν ξέρω πραγματικά το νόημα της διαβούλευσης όταν σε προηγούμενο σχόλιο η κα Βώκου Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000», η οποία αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας εκφράζει ξεκάθαρα τις απόψεις της Επιτροπής οι οποίες όπως η ίδια αναφέρει έχουν κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία επανειλημμένα. Όταν λοιπόν η πολιτική ηγεσία δεν έλαβε υπόψη της την παραπάνω Επιτροπή που είναι η καθ ύλη αρμόδια να γνωμοδοτήσει για αυτό το θέμα, πώς είναι δυνατόν να ακούσει τις υπόλοιπες σκέψεις/προτάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα «διαβούλευση». Δεν είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μηχανισμοί κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Οι αιτίες της σημερινής κατάστασης πρέπει να αναζητηθούν αλλού και σίγουρα όχι στο περιβάλλον. Ευχαριστώ.
 
 
Χρήστος
Διαφωνώ ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO.Δεν μπορώ να αντιληφθώ την λογική αυτής της ιδέας.Αντί αυτής της παράλογης συγχώνευσης να δοθούν αρμοδιότητες, στόχοι, να ενισχυθεί ο ΟΠΕ και βεβαίως να απαιτηθεί αποτελεσματικότητα και σοβαρό έργο.
 
 
Χρήστος
Αδιανοητη η σύγχυση εκθέσεων και «εξωστρέφειας». Δεν υπάρχει πουθενά αντίστοιχο μοντέλο στον κόσμο.Άλλο οι εκθέσεις, το real estate κ.ο.κ. που ασχολούνται οι ΔΕΘ/HELEXPOκαι άλλο η αναζήτηση αγορών, η επιδότηση εξαγωγών κλπ που θα πρέπει να κάνει ένας οργανισμός εξωστρέφειας.Επομένως:Α. Ενιαία ΔΕΘ-HELEXPOB. Φορέας Εξωστρέφειας (με έδρα μάλιστα την Αθήνα που είναι το σωστό μια που εκεί έχειβάση ο ΟΠΕ) Με αυτό το νομοσχέδιο διαλύετε την και την έκθεση της Θεσσαλονίκης και κάθε δυνατότητα για εξαγωγική πολιτική και ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΤΟ.
 
 
Χρήστος
Οι αλλαγές είναι απαραίτητες, πιστεύω ότι κοινούνται προς την σωστή κατεύθυνση τα πράγματα.Ο χρόνος θα το αποδείξει.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: