Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «thkar»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
thkar
α)Σπαταλούνται στο Δημόσιο πολλές εργατώρες και πολύ αναλώσιμο υλικό από τους δημοσίους υπαλλήλους με εργασίες περιττές (πχ σε Εφορίες-Τμήμα Εσόδων : γραμμάτια είσπραξης/συμψηφισμού που παραλαμβάνονται από άλλες ΔΟΥ, εκτυπώνονται, πιστώνονται μέσω TAXIS ένα-ένα, σφραγίζονται εις τετραπλούν -στρογγυλή σφραγίδα, ονοματεπώνυμο του δημόσιου λειτουργού, μονογραφή κλπ και ελέγχονται- ενέργειες που θα έπρεπε να ολοκληρώνονται αυτομάτως μέσω TAXIS με την πληρωμή του φορολογούμενου-οφειλέτη σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.β)Διασύνδεση των Υπηρεσιών αν όχι με μια βάση δεδομένων που υπό προϋποθέσεις θα είναι ορατή από συγκεκριμένες Υπηρεσίες χωρίς δυνατότητα μεταβολών στοιχείων, έστω ενημέρωση της μιας Υπηρεσίας από την άλλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα πχ που αφορούν συνταξιούχους. Για παράδειγμα οι Δήμοι οι οποίοι εκδίδουν τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, προκειμένου να τις εκδώσουν για να τις χρησιμοποιήσει ο πολίτης πιθανόν για αποδοχή κληρονομιάς ή για όποια άλλη χρήση να απαιτούν -με όποιο δημόσιο έγγραφο αυτό πιστοποιείται- τον ασφαλιστικό φορέα του αποβιώσαντα, προκειμένου άμεσα να ενημερώνουν το φορέα αυτόν και να αποκλείονται έτσι περιπτώσεις όπου συγγενείς αποβιωσάντων νέμονται συντάξεις που θα έπρεπε με το θάνατο να διακόπτονται.γ)Σχεδιασμός και προγραμματισμός των όποιων αλλαγών ιδιαίτερα σε νευραλγικούς φορείς όπως οι Εφορίες ώστε να αποφεύγονται αστοχίες,λάθη και συνεχείς αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την αποδιοργάνωση των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών αντί για την αναδιοργάνωσή τους όσο και την διόγκωση της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών και των Ευρωπαίων Εταίρων στη Δημόσια Διοίκηση. Συμμετοχή και υπαλλήλων -με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων-ανά Υπηρεσία κατά το οργανόγραμμά της (δηλ ανά Δ/νση, ανά Τμήμα κλπ) με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές.
 
 
thkar
Η παρ. 5 του άρθρου 2 δεν συνάδει με το όλο εγχείρημα για αναδιοργάνωση του Δημόσιου τομέα καθώς η κινητικότητα των Πρ/νων αναλόγως των αναγκών θα είναι αφενός αποτρεπτικός παράγοντας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ικανούς υπαλλήλους αφετέρου ο Χ υπάλληλος, ο οποίος έχει εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα και μπορεί να αποδίδει τα μέγιστα ως Πρ/νος του αντίστοιχου τμήματος να είναι δυσλειτουργικός σε θέση Πρ/νου άλλης Υπηρεσίας ή άλλου Τμήματος πιθανότατα λόγω άγνοιας αντικειμένου, συνθηκών, του τρόπου οργάνωσης της νέας Υπηρεσίας, ακόμη και του ανθρώπινου δυναμικού και των ιδιαιτεροτήτων που πιθανόν να υφίστανται. Φοβάμαι ότι αυτοί οι πειραματισμοί όχι μόνο θα περιπλέξουν τα πράγματα αλλά θα δημιουργήσουν και τρομακτικές δυσλειτουργίες που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες
 
 
thkar
Είναι λάθος να καταργηθεί η αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωση. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στους υπαλλήλους και στις Υπηρεσίες προσωπικού και φόρτο εργασίας περιττό σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία κλπ. Φανταστείτε άνθρωπος που αρρώστησε από μια ίωση και σε δυο μέρες γίνεται σχετικά καλά και γυρίζει στην Υπηρεσία, τη μία από τις δύο να την περάσει μέσα σε Νοσοκομείο περιμένοντας τη σειρά του. Πρόσφατα βρέθηκα σε Νοσοκομείο, σε παθολογικό τμήμα και η αναμονή μου σ’ αυτό ήταν 6 ώρες! Είναι υπερβολή να θεωρείται η δυνατότητα απουσίας λόγω ασθένειας 4 ημερών ετησίως «κατάχρηση»!