Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ιωάννης τσιωνάς»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ιωάννης τσιωνάς
Η 4η παράγραφος πρακτικά απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση των απλών πολιτών της χώρας στον αιγιαλό (δηλαδή στις παραλίες) καθώς ο σκοπός για τον οποίο θα παραχωρηθούν δεν προβλέπεται να είναι συμβατός με την απλή επίσκεψη. Να περιμένουμε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να πληρώνουμε εισητήριο για να πάμε στο δάσος!!!
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Θεωρώ ότι διαφεύγει της προσοχής πολλών σχολιαστών ότι το θέμα ακεραιότητα ακουμπά όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στοχευμένο τμήμα της. Το θίγουν όσοι μιλούν για πολιτικούς διορισμούς και το ξεχνούν όσοι θεωρούν ότι η κατάργηση της μονιμότητας δε θα μετατρέψει του δημόσιους υπαλλήλους σε άβουλη ουρά της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας περισσότερο από ότι ισχύει σήμερα (γιατί ναι σήμερα ΔΕΝ είναι όλοι έτσι). Μέχρι να αλλάξουμε το πολιτισμικό μας επίπεδο μέσω της παιδείας (ποιας?), πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα φαινόμενα έλλειψης ακεραιότητας. Έτσι, ας λειτουργήσουν οι ανεξάρτητοι φορείς μεν, αλλά γιατί να μην ισχύει το πόθεν έσχες για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες και όχι μόνο για τους «συνήθεις ύποπτους».
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Καλή προσπάθεια, αλλά χωρίς τη χρήση προδιαγραφών και την ενεργοποίηση όλων των επιπέδων διοίκησης, θα παραμείνει κυβερνητικός ακτιβισμός. Αντικείμενο των υπουργείων ή των στρατηγικών φορέων (κάποτε ακούγαμε για υπουργεία στρατηγεία) αποτελεί και η θέσπιση προδιαγραφών (τα πρότυπα γεωχωρικών δεδομένων εδώ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αντιδιαστολή με αυτή την κατεύθυνση, επι χρόνια βλέπουμε τα υπουργεία να εκτελούν αντικείμενα που θα έπρεπε να εκτελούνται από αποκεντρωμένες δομές. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει από το επίπεδο διοίκησης που έχει την ευθύνη των αντίστοιχων δεδομένων, με βάση ενιαίες προδιαγραφές και σε συνεργασία με αλληλοσεβασμό με την κεντρική διοίκηση. Αισιοδοξούμε ακόμα και αναμένουμε.
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιολούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Δε βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ για τη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ επίδοση, συμπεριφορά και ικανότητα να διοικήσουν και εμπνεύσουν την ομάδα τους. Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα σημαντικότερα από τις μονάδες που Η παραπάνω αξιολόγηση αυτή μπορεί να συνυπολογίζεται μαζί με τις αξιολογήσεις που όπως πολλοί αναφέρουν πρέπει να γίνονται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ. Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση είναι1. ο σαφής προσδιορισμός καθηκόντων (καθηκοντολόγιο-job description)2. οι ρεαλιστικοί στόχοι3. η αποφυγή ετεροαπασχόλησης (αλλιώς πρέπει να αξιολογείται)4. αντικειμενικός φορέας αξιολόγησης με γνωστική επάρκεια
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Την τυχόν αδυναμία του πειθαρχικού να αποφασίσει εντός προθεσμίας την πληρώνει ο υπάλληλος!!! Αυτός που έχει τεθεί σε αργία ΧΩΡΙΣ να έχει κριθεί η ενοχή του!