Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΧΡΗΣΤΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο σκοπός δεν πρέπει να ανάγεται μόνο στην προστασία του παρελθόντος, αλλά και στη δημιουργία του μέλλοντος. Να δίνεται η δυνατότητα να γίνονται έργα τέχνης και όχι απλά οικοδομήματα. Ας δημιουργήσουμε καινούρια τοπία μέσα από τη δημιουργία. Μην εγκλωβίζετε τους πραγματικούς αρχιτέκτονες στη μεζούρα.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
1)Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει το 2011 ή λήγουν στην συνέχεια, να παραταθούν για τουλάχιστον άλλα 8 έτη, ώστε να υπάρχει ένα δέλεαρ στον κόσμο, που λόγω ύφεσης, δεν μπόρεσε να προβεί σε έναρξη εργασιών. Άλλωστε λόγω κρίσης είναι σωστό να υπάρχει κατανόηση και λήψη ανακουφιστικών μέτρων για τον κοσμάκη που έχει καταταλαιπωρηθεί, και που ουσιαστικά δεν στοιχίζουν τίποτα από πλευράς διοικητικού κόστους, αλλά απεναντίας δίνουν ελπίδα και δυνατότητα σε πολλούς να ελπίζουν και να έχουν την δυνατότητα, αφού δεν θα χάσουν την άδειά τους, να ξεκινήσουν την ανέγερση, με αποτέλεσμα ένα μικρό βήμα προς την οικονομική ανάταση της χώρας και την ενδυνάμωση του χειμαζομένου πλέον κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας.2)Να ξεκαθαρισθεί πλήρως το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς εκτός Ελλάδος που θέλουν να αγοράσουν οικοδομήσιμα αγροτεμάχια και κανείς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις μεσομακροπρόθεσμα για το αν θα μπορει να οικοδομηθούν ή όχι.3)Για τις απλές περιφράξεις είτε σε οικόπεδα ή γήπεδα θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία. Γιατί η οροσήμανση να είναι επιτρεπτή χωρίς άδεια μικρής κλίμακος ενώ αντιθέτως η περίφραξη να χρειάζεται έξτρα διαδικασίες; Συμφωνώ με την προ 48ώρου ενημέρωση για την αποφυγή παρενεργειών με αστυνομία κλπ. Και στο τέλος πως κάποιος μπορεί να διασφαλίσει την περιουσία του και να είναι νόμιμος αν δεν μπορεί να φράξει την περιουσία του χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες;
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στο προτεινόμενο σχέδιο ενεργειακού σχεδιασμού μετά το 2020 τίθεται ταφόπλακα στη σημαντικότερη εγχώρια ηλεκτρενεργειακή πηγή,που διαθέτει σήμερα η χώρα μας, το λιγνίτη, ενώ εκτός των ΑΠΕ ενισχύεται ανεξήγητα η χρήση του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Αντίθετα, οι χώρες της Ε.Ε. που διαθέτουν σημαντικά κοιτάσματα λιγνίτη (Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία)και προηγήθηκαν από τη χώρα μας κατά 150 περίπου χρόνια στην εκμετάλλευση των γαιανθράκων κατασκεύασαν κατά την πρόσφατη περίοδο (1998-2011) και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα η ανέγερση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτη με νέες τεχνολογίες καύσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:-αυξημένο βαθμό απόδοσης (>40%)-μείωση του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη KWH σε πολύ σημαντικό ποσοστό (>30%)ως προς τις παλιάς τεχνολογίας καύσης αντίστοιχες μονάδες-δυνατότητα προσθήκης τεχνολογίας για τη δέσμευση και αποθήκευση του CO2 ευθύς ως η σχετική τεχνολογία τύχει βιομηχανικής εφαρμογής-ήδη εφαρμόζεται πειραματικά σε λιγνιτικό ΑΗΣ στις ΗΠΑ(N.DAKOTA)με μεταφορά και αποθήκευση του CO2 στο γειτονικό Καναδά-και-ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον λόγω εφαρμογής των νεών τεχνολογιών.Είναι προφανές ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν και κατά το 2050 στη Γερμανία, Πολωνία κ.α.Πέραν των πιο πάνω η συνέχιση της λελογισμένης χρήσης λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας που υφίσταται σήμερα και δυστυχώς για μερικές ακόμη 10ετίες τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, εφόσον γίνει με τις νέες τεχνολογίες καύσης, θα συμβάλλει αποφασιστικά στα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:-ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και κατ’επέκταση ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας.-δραστική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στους Ν.Κοζάνης-Φλώρινας με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, την επέκταση της τηλεθέρμανσης πόλεων, κ.τ.λ.-συμβολή στη βιομηχανική δραστηριότητα, την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη για 40 τουλάχιστο ακόμη χρόνια.-εφαρμογή σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο στα ορυχεία της ΔΕΗ λόγω της ύπαρξης ήδη από σήμερα του απαραίτητου βασικού εξοπλισμού εκμετάλλευσης, όσο και στους ΑΗΣ με την ανέγερση των νέων μονάδων στο χώρο των παλιών με την αξιοποίηση υφισταμένων ήδη εγκαταστάσεων (κτίρια, συνεργεία, δίκτυα δρόμων-νερού-σιδηροδρόμων-μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις μεταφοράς λιγνίτη και αποκομιδής της τέφρας κ.ά), όπως δηλ. τούτο έγινε στις προαναφερθείσες χώρες της Ε.Ε.-ανταγωνιστικότητα τιμής της παραγόμενης κιλοβατώρας, που θα εξακολουθήσει σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις να παραμένει ανταγωνιστική και μετά την γενίκευση του φόρου CO2 (2013).-εξασφάλιση για τη χώρα μιας μακρόχρονης, ασφαλούς, ευσταθούς και οικονομικής βάσης ηλεκτροπαραγωγής που της παρέχει υποστήριξη να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της (αύξηση μεριδίου ΑΠΕ- μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου).-μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% ως προς τις αντίστοιχες του 2005 από τους λιγνιτικούς ΑΗΣ της Δ. Μακεδονίας.-παροχή ικανού χρόνου προετοιμασίας και σχεδιασμού για τη μεταλιγνιτική περίοδο καθώς και παροχή της δυνατότητας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υφιστάμενες ΜΠΕ για τις λιγνιτικές εκμεταλλεύσεις στους Ν.Κοζάνης και Φλώρινας.Όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, καθώς και άλλα παρεμφερή, θα εξασφαλιστούν για τη χώρα, εφόσον συνεχιστεί κατά την περίοδο 2020-2050 η εκμετάλλευση του λιγνίτη με την ανέγερση ΑΗΣ με νέες τεχνολογίες καύσης, συνολικής ισχύος ~2600 MW, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέχρι ~ το 2040 οι σημερινές λειτουργούσες μονάδες ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 (365 MW) και ΜΕΛΙΤΗ 1 (330 MW).Μετά τα πιο πάνω θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της συνέχισης της εκμετάλλευσης του εθνικού μας καυσίμου, του λιγνίτη, με μεγαλύτερη προσοχή και σοβαρότητα, όπως δηλ. γίνεται τούτο στις πρηγμένες τεχνολογικά χώρες Γερμανία, ΗΠΑ, Αυστραλία,Τσεχία,Πολωνία καθώς και στη Κίνα, Ν.Αφρική κ.α., που διαθέτουν αξιόλογα κοιτάσματα γαιανθράκων.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εάν δεν προβλεφτεί η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από την εφαρμοσμένη ερεύνα (για να ζοριστούν και να βγουν στην αγορά) δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Έχουν πάρει τόσα πακέτα στήριξης για έρευνα και το μόνο που κάνουν είναι: α) τα χρήματα να πηγαίνουν σε τσέπες επιτηδείων καθως και β) σε προσλήψεις (με συμβάσεις έργου) συγγενών. Υ.Γ. παρακαλώ να γίνει ορθή επανάληψη στο προηγούμενο μήνυμα
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, έναχρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση τουανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη καιαποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικώνμονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέαπου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος. (Άρθρο 2).Προφανώς οι φίλοι και φίλες που υποστηρίζουν την εξαίρεση όσων έχουν περάσει με ΑΣΕΠ στο δημόσιο (διαδικασία μιας χρονικής στιγμής που έλεγξε τις γνώσεις μέχρι εκείνο το σημείο) δεν έχουν ερμηνεύσει σωστά το σκοπό της αξιολόγησης. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον κανένας manager δεν θα πρότεινε την μη αξιολόγηση ανθρώπων οι οποίοι πέτυχαν σε διαγωνιστική διαδικασία του παρελθόντος. Διοικητική ικανότητα, οργανωτικότητα, επικοινωνία με τον πολίτη, διαχείριση κρίσης, ικανότητα συνεργασίας είναι τα ζητούμενα αξιολόγησης, τα οποία προφανώς όπως και οι ίδιοι γνωρίζετε δεν έχουν καμία σχέση με εξετάσεις ΑΣΕΠ. Άλλωστε πολλοί άνθρωποι έχουν πλήθος τυπικών προσόντων αλλά κατ’ουσίαν δεν μπορούν στην θέση που υπηρετούν ή δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες διοίκησης. Το σημαντικό σχετικά με την αξιολόγηση είναι να προηγηθεί η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών, τα νέα οργανογράμματα και στη συνέχεια να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: