Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Panos Liverakos»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Panos Liverakos
Επί των παραρτημάτωνΣτο κείμενο του διατάγματος γίνεται αναφορά στα Συμβόλαια Απόδοσης που θα υπογράφονται από τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα ήταν άξιο περιέργειας, κατά το ελάχιστο, να περιέχεται δείγμα του Συμβολαίου, ώστε να είναι και αυτό μέρος της διαβούλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Τέλος θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να περιλαμβάνεται και ένας κατάλογος δεικτών ανά κατηγορία αντικειμένου αξιολόγησης ώστε να τεθούν και αυτοί σε διαβούλευση και να εξεταστεί η συνάφεια τους με το επιδιωκόμενο έργο.