Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «george70»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
george70
Γενικές επισημάνσεις επι του συνόλου του νομοθετήματος: 1.Η αξιολόγηση αν και αποτελεί αδήριτη ανάγκη για ένα λειτουργικό Δημόσιο δεν δύναται να εφαρμοστεί επί του συνόλου των Υπηρεσιων με ένα απλό «αποφασίζουμε και διατάσουμε». Δεν είναι καπέλο που μπορεί να φορεθεί στο οποιοδήποτε κεφάλι. Είναι εύκολο να εφαρμοστει σε Διοικητικές Υπηρεσίες που είναι πιο συγκροτημένες και λειτουργούν με τυποποιημένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα αλλά είναι σχεδόν ακατόρθωτο να εφαρμοστεί σε κάποιες Υπηρεσίες π.χ των ΟΤΑ που δεν υπάρχει η στοιχειώδης ενδουπηρεσιακή τυποποίηση και ότι εργο παράγεται οφείλεται στον «πατριωτισμό» κάποιων υπαλλήλων. Η επιμονή στην οριζόντια εφαρμογή της δημιουργεί αμφιβολίες για το αν τελικά στοχεύει στην αποτελεσματικότητα ή στην ανευ όρων παράδοση στην λογική των «εδώ και τώρα» απολύσεων 2.Η αξιολόγηση, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσει από τους Προισταμένους που είναι και οι αξιολογητές.Είναι πρόδηλο ότι οι μέχρι σήμερα διαδικασίες προαγωγής των προισταμένων /Δ/ντών κάθε άλλο παρά μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για το ποιόν και την ικανότητά τους. Δεν νοείεται ένας ανάξιος να κρίνει και να αξιολογεί τους άλλους. 3. Υπάρχει σε όλο το νομοσχέδιο δίαχυτο ένα έλλειμα δημοκρατικότητας. Πουθενά δεν προβλέπεται η αναδραση (feedback)και η κρίση των προισταμένων απο τους υφισταμένους τους καθώς και η κρίση ολων των υπαλλήλων από τους πολίτες. Δηλαδή δεν δίνεται καμμία σημασία στην κρίση των λίγων από τους πολλούς, παρά υπάρχει εγκατεστημένη (καλώς ή κακώς) μια ιεραρχία στην οποία αποδίδονται υπερεξουσίες, οι οποίες εν τέλει καθορίζουν όχι μόνο την εξέλιξή σου αλλά την ίδια σου την ζωή.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
george70
Και η διάθεση για επιμόρφωση πως αξιολογείται;; Οκ εγώ την έχω αλλά ο προστάμενός μου, για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους, δεν με αποδεσμεύει για να συμμετέχω σε επιμορφωτικά σεμινάρια
 
 
george70
Το προσχέδιο λέει: «Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος». Ρωτάω, λοιπόν. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει και το κριτήριο με το οποίο θα αποφασιστούν οι απολύσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων; Στην παρούσα διατύπωση μπορείς να θεωρήσεις ότι χωράει και αυτή η εκδοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά το σημείο αυτό στο νόμο γιατί αλλάζει όλη η σκοπιμότητα του νομοθετήματος και συνεπώς και ο τρόπος που θα γίνει η διαβούλευση.
 
 
george70
Στην αξιολόγηση των προισταμένων σχετικά με την Διοικηση Ανθρωπινου Δυναμικού θα πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην δικαιοσύνη. Θα πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του Προισταμένου για ισοκατανομή του φόρτου εργασίας.Ειδάλλως, θα διαιωνίζεται η σημερινή κατάσταση όπου ο Δ/ντής φορτώνει όλη την δουλειά σε δυο – τρείς ικανούς και φιλότιμους προς όφελος κάποιων άλλων τεμπέληδων-ανίκανων που χαλαρά διεκπεραιώνουν το πιο εύκολο κομμάτι του υπηρεσιακού έργου. Η Υπηρεσία βέβαια είναι αποτελεσματική αλλά η αδικία καλά κρατεί αφού ο φόρτος κατανέμεται ανισα. Βέβαια αυτό, σε ένα άλλο επίπεδο, έχει συνέπειες στην υγεία των «καλών» υπαλλήλων, εμπεδώνει ένα αίσθημα αναξιοκρατίας και επηρεάζει αρνητικά την δημιουργία ομαδικού πνεύματος και κλίματος συνεργασίας στην Υπηρεσία.
 
 
george70
Το κριτήριο της συμπεριφοράς είναι πολύ υποκειμενικό και δεν έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Δεν θα έπρεπε να αξιολογείται παρά μόνο στις ακραίες του εκφάνσεις, τότε δηλαδή που προδήλως καθιστά δυσλειτουργική την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου. Άλλοι υπάλληλοι είναι πράοι και άλλοι θερμόαιμοι, άλλοι έχουν χρόνια και κόυραση στην καμπούρα τους , άλλοι είναι νέοι και έχουν απόθεμα υπομονής, άλλοι έχουν προσωπικά προβλήματα που κουβαλάνε απο τα σπίτια τους, συνεπώς όλοι ξεκινούν απο διαφορετική αφετηρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες. Υπάρχουν οι συνεννοήσιμοι αλλά υπάρχουν και αυτοί που μόλις τους ζητήσεις να συμπληρώσουν αίτηση κάνουν σαν να τους έβρισες τη μάνα.