Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κάστανος Νικόλαος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κάστανος Νικόλαος
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι με τη μεθοδολογία που προτείνεται, μάλλον αυξάνεται η εσωτερική γραφειοκρατεία. Είναι εξαντλητικά λεπτομερής και μάλλον μηχανιστικά ψευδοαντικειμενική.Ο υπάλληλος ή η υπηρεσία μπορεί να αναλώνει σημαντικό χρόνο για να προετοιμάζει τα κριτήρια (αλλά και τις σχέσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους) ώστε να ευημερούν οι αριθμοί της αξιολόγησης, ενώστην πραγματικότητα η παρεχόμενη υπηρεσία να υστερεί και η αξιοκρατία να συνεχίζει να είναι ζητούμενο. Μπορεί να συλλέγουν «χαρτιά», να δείχνουν προθυμία, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους εις βάρος τελικά της υπηρεσίας, να «χτίζουν» πελατεικές σχέσεις. Ίσως η ατομική αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά και των φορέων θα πρέπει να βασίζεται σε απλούστερες παρατηρήσεις από το δ/ντή ή προιστάμενο αφού πρώτα γίνει η επιλογή ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ προισταμένων και δ/ντών. Πρέπει να προσεχθεί ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Στνηθέστατα οι αξιολογούντες (μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων) έχουν σαφώς κραυγαλέα χαμηλότερα προσόντα από τους αξιολογούμενους, δεν γνωρίζουν το αντικείμενο που αξιολογούν, δεν γνωρίζουν να αξιολογούν, υπηρετούν πολιτικά κριτήρια.
 
 
Κάστανος Νικόλαος
Αξιολόγηση down – up δεν θα μπεί?
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Κάστανος Νικόλαος
ΝΑΙ στην αξιολόγησηΝΑΙ στη διαμορφωτική αξιολόγησηΝα ξεκινήσει πρώτα (για δυο χρόνια) η αξιολόγηση υπηρεσιών αφού ορισθούν οι στόχοι τουςΣτο τέλος της διετίας να γίνει η αξιολόγηση των Δ/ντών και Προισταμένων και να γίνει επιλογή νέωνΣτο τέλος της διετίας να έχει ετοιμασθεί για κάθε φορέα ή υπηρεσία καθηκοντολόγιο των υπαλλήλωνΣτον τρίτο χρόνο από τώρα να ξεκινήσει σταδιακά η διαμορφωτική αξιολόγηση του προσωπικού από τον ανώτερο βαθμό και προς τα κάτω Στόχος η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η ανάδειξη των ικανοτήτων του προσωπικού, αλλά και η δημιουργία κλίματος αξιοπρεπούς εργασίας των υπαλλήλων
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων: