Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΘΩΜΑΙΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΘΩΜΑΙΣ
Θα πρέπει οι υπάλληλοι δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι έχουν διοριστεί μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να εξαιρούνται από την αξιολόγηση! Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που διορίστηκε με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, μέσω γραπτής εξέτασης του ΑΣΕΠ, να πρέπει να αξιολογηθεί ξανά! Δηλαδή ακόμη κι αυτοί που πέρασαν αξιοκρατικά στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, και οι οποίοι διαθέτουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες και Η/Υ και οι οποίοι διάβαζαν τόσα χρόνια και μέσω των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας τώρα καλούνται για μία ακόμη φόρα να αξιολογηθούν; Και το ΑΣΕΠ τότε τι το πέρασαν; Είναι δυνατόν να βάζουμε στην ίδια μοίρα ανθρώπους που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ με ανθρώπους που μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο και οι οποίοι δεν διαθέτουν τυπικά & ουσιαστικά προσόντα; Ζητάμε εξαίρεση της αξιολόγησης για όσους έχουν διοριστεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ και έχουν δημοσιευτεί τα ονόματά τους και συνεπακόλουθα ο διορισμός τους σε ΦΕΚ από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΣΩΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΛΑ ΤΙΣ ΛΕΜΕ
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Σκοπός της αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι, αφενός, η βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας και απόδοσης και, αφετέρου, η οριστικοποίηση της ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
Η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης, συγκεκριμένης αποστολής, οράματος και αξιών,ββ) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης της υπηρεσίας,γγ) Η παροχή κινήτρων και η υποστήριξη των υπαλλήλων της υπηρεσίας, ΑΥΤΑ ΛΕΙΠΟΥΝ Κ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αν η εφαρμογή του εξαιρετικού Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης δεν υποστηριχτεί σε ανώτατο επίπεδο, το εγχείρημα δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως πιθανότητα επιτυχίας. Αντίθετα, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.Απαιτείται να ενημερώνεται η κορυφή της διοικητικής και πολιτικής ιεραρχίας για τη σημασία του ΚΠΑ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ