Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Απόστολος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Απόστολος
«2. O Υπουργός ή το ανώτατο όργανο κάθε φορέα προσδιορίζει σαφείς πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα ευθύνης του, τους υπεύθυνους ανά προτεραιότητα και θέτει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτά.» Περιμένουμε να γίνουμε σύγχρονο κράτος έτσι. Το κράτος πρέπει να έχει μία συνέχεια . Ο Υπουργός καθορίζει τις προτεραιότητες σε ένα σύστημα που ΉΔΗ λειτουργεί και χωρίς τον Υπουργό. Σαν να υπογραμμίζεις και να χρωμματίζεις ένα ήδη υπάρχον κατανοητό,σαφές, ολοκληρωμένων σκέψεων και νοημάτων κείμενο. Ο υπουργός καθορίζει την πολιτική ΌΧΙ τους στόχους. Αν με κάθε αλλαγή υπουργού έχουμε και αλλαγή στρατηγικών στόχων και πολιτικών(όπως γίνεται συνήθως)την κάτσαμε την βάρκα. Φτιάξτε ένα δημόσιο το οποίο να έχει σωστούς στόχους και αρχές (π.χ. την προστασία της Δημόσιας υγείας )ΧΩΡΙΣ τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ και τους ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ τους . Μα τί λέω;
 
 
Απόστολος
Μέσα σε κάθε σχέδιο που δυνητικά μπορεί να υπάρξει για τον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη ενός Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Ενα Μουσείο που μπορεί να δώσει αναπτυξιακή διάσταση σε έναν τομέα της οικονομίας και του Τουρισμού που είναι οι «Θεματικές Επισκέψεις». Κάθε σύγχρονη πόλη-Μητρόπολη, έχει πια εστιασμένους χώρους που απευθύνονται σε μία ευρεία γκάμα θεματικών τόπων που δυνητικά καταφέρνουν να κρατήσουν και να αναδείξουν δεδομένες πτυχές του τουριστικού ρεύματος αλλά και της εικόνας-ταυτότητας μίας μητρόπολης.. πολιτισμού. Υπάρχουν ήδη πολλά αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας (αλλά και μη) ανά την ελληνική επικράτεια που θα μπορούσαν με το μεράκι και τη σωστή δουλειά ειδικών και Συλλόγων της αεροπορικής κοινότητας (π.χ. Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ») να δημιουργηθεί το ωραιότερο και το πιο ενδιαφέρον Αεροπορικό Μουσείο της Ευρώπης. Και μία έρευνα στα λοιπά Μουσεία της Αεροπορίας ανά τον κόσμο θα σας δείξει το πόσο κερδοφόρα μπορούν να γίνουν με σωστή διαχείριση. Ειδικά στη χώρα του Ικάρου, αποτελεί ντροπή να μην έχει δημιουργηθεί σε σωστές βάσεις κάτι τόσο σχετικό με την ελληνική ιστορία, πόσο μάλλον κάτι τόσο ελκυστικό για την τουριστική ανάπτυξη του «τουρισμού πόλης». Ακόμη και τα αεροσκάφη Α340-300 της πρώην Ολυμπιακής που σαπίζουν στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, θα μπορούσαν να γίνουν μοχλοί ανάτυξης για ένα έθνος που έδωσε στην αεροπορία το μεγαλείο της ιδεολογίας της και της ύπαρξής της.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Απόστολος
Όσοι υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με το κοινό, καλό είναι να αξιολογούνται και από τους πολίτες που εξυπηρετούν , η δε αξιολόγηση αυτή να βαρύνει κατά 50%. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό , όπως πχ κυτίο αξιολόγησης που θα υπάρχει σε κάθε υπηρεσία και που θα το ανοίγει αποκλειστικά η επιτροπή που θα κάνει την τελική αξιολόγηση.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Απόστολος
N.4024/2011Αρθρο :4Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοικαι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Αξιολογήσεις σε προσωπικό μου έχει αξιολογηθεί και έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό από Δημόσιο Φορέα-ΑΣΕΠ;ΝΑΙ όπου γίνεται και όχι με αυτόν τον τρόπο.Δεν είναι αξιολογήσιμες όλες οι λειτουργίες του δημοσίου. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις με όρους αγοράς τον ιερέα, τον νοσηλευτή, τον ιατρό , τον καλλιτέχνη , τον δημοσιογράφο , τον επιστήμονα, τον ερευνητή , δεν μπορείς να αξιολογήσεις λειτούργιμα, τι θα αξιολογήσεις σε έναν ιερέα πόσους κοινώνησε;Αλλά και στα υπόλοιπα επαγγέλματα , η αξιολογηση πρέπει να αρχίσει από κάτω με Job Description, Θα πρέπει κάθε υπηρεσία να έχει σταθερό,συγκεκριμένο,λεπτομερές, ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ σύμφωνα με το οργανόγραμμά της(το οποίο έχει εξασθενήσει εντελώς από το Δημόσιο , όλοι κάνουν τα πάντα) , χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει ΚΑΜΙΑ αξιολόγηση από ΚΑΝΕΝΑΝ , ΌΡΙΣΕ σε έναν υπάλληλο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΩΣΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (δεν έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι τα κατάλληλα εργαλεία)και στο τέλος αξιολόγησε τον. Αυτά άλλωστε είναι και τα βασικά μέρη μιας σύμβασης(Αντισυμβαλλόμενα Μέρη-Υποχρεώσεις Μερών(εργαλεία/στόχους/καθήκοντα/Αρμοδιότητα)-Παραλαβή Έργου(Αξιολόγηση)-Αμοιβή) .Το να παραθέτεις ένα σχέδιο νόμου περι αξιολόγησης με αποσπασματικούς όρους από την αγορά μάλλον είναι εκ του πονηρού.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Απόστολος
Τα κριτήρια αξιολόγησης και γενικότερα η αξιολόγηση αποτελεί για κάθε άνθρωπο το μέσω να γίνεται καλύτερος σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις θέσης την οποία κατέχει.Δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη αρκεί αυτά να μην επαναλαμβάνονται.Πιστεύω όμως ότι η κάθε είδους αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνεται από κάποιο άτομο πχ τον άμεσα προϊστάμενο είτε γιατί δημιουργούνται φιλίες μέσα από τον χώρο εργασίας, είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν έντονες προστριβές μεταξύ των, με αποτέλεσμα να μην είναι σωστή και αξιοκρατική η τελική άποψη για την απόδοση του υπαλλήλου, αλλά να γίνονται από ανεξάρτητα κλιμάκια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την άποψη του εκάστοτε προϊσταμένου.Στις αρχές κάθε χρόνου ή όποτε ανατίθενται αρμοδιότητες στους υπαλλήλους θα πρέπει να παραδίδεται και ένα χρονοδιάγραμμα από τον υπάλληλο στον προϊστάμενο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος αποπεράτωσης της εργασία που του ανατέθηκε και να βαθμολογείται σε σχέση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης.Επιπλέον, η συμπεριφορά του υπαλλήλου απέναντι στο κοινό θα πρέπει να βαθμολογείται σύμφωνα με τα σχόλια του κόσμου που εξυπηρετεί και αυτό να συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία.Επιπροσθέτως, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η περιοδική εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και όχι μόνο των νέων και αυτών που τους δίνουν άδεια οι προϊστάμενοί (πιστεύω ότι μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους υπάρχουν και δυο εβδομάδες που μπορούμε να εκπαιδευτούμε…).Ολοκληρώνοντας, βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται και οι διοικητικές δεξιότητες ενός υπαλλήλου μιας και βλέπουμε πολλά παραδείγματα καθημερινά γύρο μας για τα οποία λέμε συνέχεια «αυτός δεν κάνει γι αυτή την θέση», «το τμήμα αν είχε ποιο δυναμικό προϊστάμενο θα ήταν μπροστά κτλ», «αυτά δεν μπορούν να γίνουν εδώ οι διαδικασίες λένε…» Οι παλιοί υπάλληλοι δεν είναι οι μόνοι άξιοι επειδή έχουν την πήρα και τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και νέοι γεμάτη όρεξη διάθεση με νέες και καινοτόμες ιδέες που θα άλλαζαν πραγματικά την δημόσια διοίκηση και θα την έκαναν ποιο πρακτική και εφαρμόσιμη ακολουθώντας φυσικά τους βασικούς κανόνες-όρια!!!Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.