Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΤΕΛΙΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΤΕΛΙΟΣ
Ποιος θα είναι ο αξιολογητής μου;είμαι μάγειρας σε στρατιωτικό νοσοκομείο και προιστάμενος μου είναι τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων…..Ποια θα είναι τα κριτήρια;ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα πρέπει να πιάσω ως μάγειρας σε μια υπηρεσία που δεν δίνει δεκάρα στο χώρο εστίασης παρότι είναι κρίσιμη και ταίζει ευπαθείς ομάδες;
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΣΤΕΛΙΟΣ
Για να μπορέσουν νεότεροι υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, θα πρέπει να μη μοριοδοτούνται οι προϊστάμενοι που έχουν τοποθετηθεί με απόφαση δημάρχου, καθώς οι υπάλληλοι αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» των διοικήσεων, οι οποίοι διορίστηκαν συνήθως παραβλέποντας και προσπερνώντας άλλους ικανότερους υπαλλήλους. Δεν μπορεί η Ελληνική Πολιτεία να επιβραβεύει τους «αρεστούς» και να τιμωρεί τους «άριστους». Ούτε πρέπει να προσμετράται για αυτούς τους υπαλλήλους (τους «αρεστούς») ο χρόνος προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου. Αυτά τα κριτήρια επιλογής να ισχύουν μόνο για προϊσταμένους που έχουν εκλεγεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια.