Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αθανάσιος Οικονόμου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αθανάσιος Οικονόμου
Το πεδίο εφαρμογής προσδιορίζεται σε υπαλλήλους και των οργανικών μονάδων που υπηρετούν.Προϋποθέτει:α. την ύπαρξη στιβαρής διοικητικής οργάνωσης,η οποία προσδιορίζεται από τις ανάγκες εξυπηρέτησης των στόχων της Διοίκησης και όχι των ατόμων γεγονός που ισχύει σήμερα και σταματώ εδώ την περιγραφή του σήμερα που όλοι γνωρίζουμε.β. Καθηκοντολόγιο κάθε θέσης, όπου θα περιγράφονται τα προσόντα, η διοικητική υπαγωγή, το αντικείμενο εργασίας και οι συνακόλουθες ευθύνες που απορρέουν οι συνεργαζόμενοι φορείς και υπηρεσίες.γ. Κείμενο (ένα) που θα ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης.δ. Στελέχωση πυρήνα αξιολογητών.Συνεργασία με άλλους φορείς και υπουργεία για την μεταφορά τεχνογνωσίας στο αντικείμενο.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Η αξιολόγηση αφορά όλο το προσωπικό και δεν είναι σωστό να υπάρχουν διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές. Ο Φορέας Αξιολόγησης αποτελεί επιτελικό στοιχείο στη κλίμακα διοίκησης με άμεση αναφορά στον Υπουργό.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Δεν κατανοώ την ανάγκη να περιέχονται τέτοιου είδους λεπτομέρειες εφαρμογής σε ένα πολιτικό κείμενο. Εδώ θα πρέπει να περιέχονται γενικές οδηγίες κατευθύνσεις.Τα υπόλοιπα είναι έργο των γενικών γραμματειών των υπουργείων και κάτω.Άλλωστε οι ιδιαιτερότητες είναι τόσες όσες και οι λειτουργικές μονάδες του Δημοσίου.Η αξιολόγηση είναι πού σύνθετο αντικείμενο για να περιγραφεί στα πλαίσια ενός ΠΔ και μόνο.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Προφανώς η μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφετε βασίζεται στην αρχή του indian chief.Λυπάμαι αλλά θα τοποθετηθώ όπως βίωσα την αξιολόγηση επί τρία χρόνια στο εξωτερικό από την πλευρά του επαγγελματία αξιολογητή.Συγκροτούνται ομάδες αξιολόγησης από επαγγελματίες αξιολογητές αλλά και πιστοποιημένους αξιολογητές ενεργά στελέχη της Διοίκησης και κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού αξιολογούν μία λειτουργική Μονάδα. Η τάξη μεγέθους της ομάδας είναι ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή του αξιολογούμενου Φορέα. Ένας αξιολογητής για κάθε θέση και επιπλέον σύνδεσμοι σε συνεργαζόμενους φορείς. Όλες οι υποομάδες συντάσσουν αναφορές που τελικά συντίθενται σε μία που υποβάλλεται στην Ηγεσία.Εννοείται φυσικά ότι υπάλληλοι και προϊστάμενοι κρίνονται από ομοίους αλλά και έμπειρους αξιολογητές. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές κρίνονται από τον ομαδάρχη τουςΈτσι μόνο εξαλείφεται κάθε δυνατότητα συνδιαλλαγής προϊστάμενου υφισταμένου ή αξιολογητού κλπ..
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης.Ομαδοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο αξιολόγησης.α. Ανώτερης Διοικητικής βαθμίδας, όπου αξιολογείται το έργο συντονισμού και κατά συνέπεια η ηγεσία του Οργανισμού.β. Μέσης Διοικητικής Βαθμίδας όπου αξιολογούνται η επάρκεια των μέσων και πόρων που διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού.γ. Κατώτερη βαθμίδα όπου αξιολογείται σε επίπεδο ατόμου η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη.Εννοείται ότι προϋπάρχουν σαφή κείμενα, καθηκοντολογία.