Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΓΕΩΡΓΙΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΓΕΩΡΓΙΑ
Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το όποιο σύστημα αξιολόγησης (δίκαιο ή άδικο) θα πρέπει πρωτίστος να έχουν περιγραφεί σαφώς τα καθήκοντα ανά θέση εργασίας και ανά οργανική μονάδα, να έχει δηλαδή δημιουργηθεί το πολυπόθητο καθηκοντολόγιο. Από εκεί πηγάζουν και οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου και από εκεί αντλείται εύκολα και ένας πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχετικά με τον βαθμό του γραμματέα του Υ.Σ.Ο διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 προβλέπουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του Ν.4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν ειδικές διατάξεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στον βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορούν να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο ότι ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα Υ.Σ. και είχαν εκτελέσει καθήκοντα γραμματέ Υ.Σ. να διατηρούν το δικαίωμα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ.. για την τρέχουσα θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υ.Σ. στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη όχι μόνο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ. αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα μία γενικότερη υποβάθμιση και απαξίωση των υπάλληλων Ε΄ βαθμού ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011, οι οποίοι δεν θα μπορούν καν να οριστούν γραμματείς του Υ.Σ.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Το σενάριο μετοχές είναι απαράδεκτο και η διάταξη δεν περιέχει καμμία δέσμευση και εξασφάλιση.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κε Υπουργέ Ήλθατε σε αυτή τη θέση, μετά από δεκάδες χρόνια παρουσίας της πλοηγικής υπηρεσίας στο παγκόσμιο χάρτη, για να καταστρέψετε ότι έχτισαν οι παλαιότεροι ημών με μια Α.Ε από »golden boys» και αρπακτικά του σύγχρονου κατά εσάς κράτους ντροπής για μια υπηρεσία η οποία προσφέρει στο κράτος χρήμα και δεν το επιβαρύνει σε τίποτα.Η Ευρώπη τιμά τον Ευρωπαίο πλοηγό και δεν τον διαγράφει για ευνόητους λόγους. Σκεφτείτε τί κακό θα κάνετε ενάντια της ασφάλειας της ναυσιπλοίας στα ελληνικά λιμάνια.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Οι οργανισμοί Λιμένων δεν έχουν καμμία δουλειά με τις πλοηγήσεις των πλοίων. Δεν τους φτάνουν τα έσοδα από τις αφίξεις των πλοίων ή μήπως θέλουν και τα έσοδα της πλοηγικής υπηρεσίας;;;;;;;;;;