Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Θόδωρος Θεοδωρόπουλος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Η αποτίμηση απόδοσης προέχει της συγκριτικής εξέτασης προσόντων (και αυτό πρέπει να τονίζεται ανάλογα), εάν σκεφτούμε πως ο πολίτης πληρώνει φόρους για να έχει αποτελεσματικό Δημόσιο και όχι απλά Δημόσιο με προσόντα. Όσον αφορά στο ακόλουθο: «Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση …». Χρήσιμο στοιχείο μπορεί να είναι, το σημαντικό όμως είναι να υπάρχει κάποιος στη Δημόσια Διοίκηση που να δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιήσει την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιολογηθεί για αυτό. Π.χ. δε θα αφήσει υπηρεσίες με ελάχιστο προσωπικό και άλλες με πλεονάζον κλπ. ΠΔ και Νόμοι για ενέργειες αποτελεσματικότητας και όχι για τη θεωρία!
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Πέρα από τη γενική αναφορά της ορθολογικής διαχείρισης πόρων καλό είναι να κάνετε και σαφή αναφορά στο κόστος. Ένα τμήμα μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με κάποιο άλλο, αλλά με το μισό κόστος. Και οι δύο πιστεύουν πως έχουν κάνει ορθολογική διαχείριση πόρων, αλλά ο ένας από τους δύο τα έχει καταφέρει καλύτερα.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Δημοσιοποίηση της αποδοτικότητας των Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ α και β βαθμού τουλάχιστον σε επίπεδο Δνσης (αριθμός υποθέσεων που διεκπεραίωσαν, με τι βαθμό επιτυχίας και με τι κόστος-κάνουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς κάθε χρόνο, οπότε τα στοιχεία υπάρχουν). Σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών π.χ. για τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη, τη φοροδιαφυγή, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο υπουργείου, ή με άλλους στόχους π.χ. για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Συσκευών σε επίπεδο Δήμου. Δεν έχει νόημα να λέμε εσωτερικά ότι επιτύχαμε, αλλά διεθνείς οργανισμοί να διαπιστώνουν ότι αποτύχαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση γίνεται πρωτίστως για να αποδίδει η Δημόσια Διοίκηση καλύτερα και όχι για να είναι απλά εσωτερικά καλύτερη. Πρέπει επομένως να τροφοδοτείται η διαδικασία μέσω διαβούλευσης και με στόχους από τους πολίτες και στο τέλος να περιλαμβάνει δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε και αξιολόγηση από τους πολίτες.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων από τα ανώτατα όργανα είναι απαραίτητο να υπάρχει και η διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες. Σκεφτείτε να καθορίζετε στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, να παρέχετε τις σχετικές υπηρεσίες, για να σας πουν στο τέλος οι πολίτες πως δεν τις χρειάζονται. Σε ποιον και πότε θα πω ως πολίτης που πληρώνει φόρους (χωρίς διακανονισμούς) για να τον εξυπηρετεί η Δημόσια Διοίκηση, πως πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μη ζω μέσα σε χωματερές και πως απαιτώ να γίνει στο νομό μου ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (με όποιες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα). Σε τι θα οφελήσει να αξιολογήσω θετικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού για επλήρωση στόχων και για έργα που δεν επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής μου και δεν προστατεύουν την υγεία μου;
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Κριτήριο 5: Διαδικασίες: Οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν αποκλειστικά ότι προβλέπει ο νόμος; Μπορούν να τροποποιούν διαδικασίες ή να δημιουργούν καινούργιες; Να προτείνουν καινούργιες βάσει των προβλημάτων των υπαρχουσών το καταλαβαίνω, αλλά να τροποποιούν τις προβλεπόμενες από το νόμο; β) Κριτήρια Αποτελεσμάτων: Απαραίτητο στοιχείο είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κάθε οργανικής μονάδας είτε στην ιστοσελίδα του φορέα της είτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε πόσο καλά δουλεύει κάθε τμήμα του Δημόσιου Τομέα. Έχω δικαίωμα να γνωρίζω πόσες υποθέσεις δέχθηκε, πόσες εξυπηρέτησε και με τι κόστος η τάδε Διεύθυνση στην Περ.Ενότητά μου ή στο Δήμο μου και πόσο χειρότερη ή καλύτερη ήταν από άλλες αντίστοιχες. Με χρήματα των φορολογουμένων και για τους φορολογούμενους πρωτίστως γίνονται όλα αυτά!