Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Πέτρος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 02 σκοπός της αξιολόγησης με λίγα λόγια είναι η εξυγίανση του δημοσίου με κριτήριο την αξιοκρατία και τις ικανότητες όταν όμως ζούμε σε μία εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση με περικοπές και ορατό των κίνδυνο των απολύσεων ο σκοπός της αξιολόγησης δεν πείθει καθόλου.
 
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 03 τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση των υπαλλήλων στην υπηρεσία. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Όταν τα κριτήρια έχουν τόσο γενικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των υπαλλήλων ενιχύεται η άποψη πολλών, ότι δηλαδή ψάχνουνε απλά να απολύσουνε
 
 
Πέτρος
Ερώτηση: Τόσο οι στόχοι όσο και οι βαθμολογίες των στόχων θα είναι αυστηρά προσωπικοί για τον κάθε εργαζόμενο ή θα είναι φανεροί μεταξύ εργαζομένων του ίδιου αντικειμένου;
 
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής αξιολογούνται όλοι ανεξαιρέτως δηλαδήαξιολογούνται όλοι όσοι μπήκαν με ΑΣΕΠ (ήδη αξιολογημένοι) αλλά κι αυτοί που μπήκαν από τα κομματικά παράθυρα (γνωστό ως μέσον). Αυτό δεν είναι πεδίο εφαρμογής αλλά πεδίο προβληματισμού.