Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΠΑΣΤΟΥ Βασιλική»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΠΑΣΤΟΥ Βασιλική
ΠΕ1 Διοικ-οικ βαθμού Β’ πτυχιούχος δημόσιας διοίκησης Παντείου πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικού τμήματος της Νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.Προϊσταμένη Τμήματος. Ως δημόσιος υπάλληλος, η «ποιότητα» παροχής υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό τόσο ως προς τους «εσωτερικούς» όσο και ως προς τους «εξωτερικούς» πελάτες από το δημόσιο λειτουργό, αποτελεί κατ’εμέ βασική αποστολή της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης διοίκησης στα λαίσια της μεταρρύθμισης για τον εκσυχρονισμό του Κράτους.Αυτό επιτυγχάνεται κατά την γνώμη μου,με την ανακατανομή και την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και με την τακτική και αντικειμενική αξιολόγηση του από ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, ως προς την επίτευξη της στοχοθεσίας του.Βασικό ρόλο παίζει και η γενική παιδεία «κουλτούρα» που πρέπει να κατέχει ο νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος,(σε ψυχοπνευματικό επίπεδο),που προτείνω να συμπεριληφθεί ως βασικός όρος πρόσληψης, κατόπιν εξέτασης του υποψήφιου από αρμόδια επιτροπή.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΠΑΣΤΟΥ Βασιλική
Η αξιολόγηση μέσω του ΚΠΑ αποτελεί ένα ενα εργαλείο που βάσει των (9) κριτηρίων συμβάλλει στην εισαγωγή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυνατότητες μιας δημόσιας οργάνωσης.Η εφαρμογή του όμως, προυποθέτει πολιτική βούληση και διοικητική τεχνογνωσία.Επειδή από την εμπειρία μου στον εργασιακό χώρο,δύσκολα συνυπάρχουν και τα (2)- λόγω μέχρι στιγμής της μή υποχρεωτικής εφαρμογής του-η διοικητική τελειότητα παραμένει το ζητούμενο στη περίοδο της αβεβαιότητας που διανύουμε.Προτείνω άμεσα την τελική ολοκλήρωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου,που μόνο μέσω της υποχρεωτικότητας του,θα συμβάλλει στη βελτίωση της οργανωτικής αποτεσματικότητας και της διοικητικής ευρωστίας και κατά επέκταση στη αυτοεκτίμηση μας σαν υπάλληλοι.