Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «AmandaMi»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
AmandaMi
Πρέπει να σε αξιολογεί κάποιος της ίδίας κατηγορίας,δηλαδή αν είσαι ΠΕ να σε αξιολογεί κάποιος ΠΕ (και όχι ο ΔΕ Προιστάμενος σου,που έχει περισσότερη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ενώ εσύ έχεις περισσότερη αλλά όχι όλη ΔΗΜΟΣΙΑ)
 
 
AmandaMi
Ποια ικανότητα προσπαθεί το Νομοσχέδιο να ανιχνεύσει,όταν οι περισσότεροι των Προισταμένων έχουν προσληφθεί απολύτως αναξιοκρατικά,ειναι κυρίως απόφοιτοι ΔΕ και το τραγικότερο όλων προίστανται ανθρώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.Ενδεχομένως οι μοναδικές ικανότητες που έχουν οι ανωτέρω περιγραφόμενοι Προιστάμενοι,είναι οι άριστες πελατειακές τους σχέσειςμε την ΔΙΟΙΚΗΣΗ……..
 
 
AmandaMi
Τα κριτήρια που τίθενται είναι προφανές ότι δεν έχουν εφαρμογή σε αρκετές περιπτώσεις,καθόσον οι Προιστάμενοι υπολείπονται εξειδικευμένων γνώσεων.Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη κριτήρια όπως για παράδειγμα η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου χωρίς εξωτερικούς συμβούλους-συνεργάτες,γεγονός το οποίο εξοικονομεί σοβαρά ποσά του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
 
 
AmandaMi
Ο συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος,θα αποτελέσει πραγματικό γρίφο για τους Προισταμένους της Δημ.Διοίκησης,που ως επί το πλείστον είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλουνται να κρίνουν αποφοίτους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 
 
AmandaMi
Προκύπτει το ερώτημα για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας σε προσωπικό επίπεδο.Ειδικότερα θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ποια θα είναι η ανταμοιβή για τους άριστους και ποιες οι επιπτώσεις για τους ανεπαρκείς.