Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Λευτέρης Οικονόμου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Λευτέρης Οικονόμου
Σίγουρα θα πρέπει ως κριτήριο αξιολόγησης να προσμετρηθεί και ο παράγοντας εάν ο δημόσιος υπάλληλος έχει διοριστεί στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Πρέπει επιτέλους σε αυτήν την χώρα να επιβραβεύσουμε όσους διάβασαν και πέρασαν στο δημόσιο αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ (με διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας ή με γραπτούς διαγωνισμούς) με ένα σωρό πτυχία και γνώσεις.-