Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να δοθεί προτεραιότητα στους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ!Αυτοί πέρασαν ήδη από τον σκόπελο της εξέτασης και διαθέτουν πολλά πτυχία και έχουν τα τυπικά & τα ουσιαστικά προσόντα να βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα!
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να αξιολογηθούν:1. Η επιτυχία διορισμού του υποψηφίου μέσω ΑΣΕΠ2. Το πτυχίο3. Το μεταπτυχιακό4. Το διδακτορικό5. Η γνώση ξένων γλωσσών6. Η γνώση Η/ΥΝα δοθεί επιτέλους προβάδισμα σε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ και διαθέτουν προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά!
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να μπει το ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση!Να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα – επιτυχόντες ΑΣΕΠ που κατέχουν πτυχία και γνώσεις και μπορούν να συνεισφέρουν στο δημόσιο πραγματικά!
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να εμπλακεί άμεσα το ΑΣΕΠ ως φορέας αξιολόγησης!Να εφαρμοστεί αξιοκρατία και διαφάνεια και στο θεσμό της αξιολόγησης από μία ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι το ΑΣΕΠ!Επιτέλους, να μην αξιολογούνται μόνο όσοι πέρασαν ήδη στο δημόσιο από το ΑΣΕΠ αλλά όλοι οι άλλοι που μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο!