Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Κριτήρια:1) Πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.2) Ψυχοτεχνικά και ψυχολογικά τεστ.3) Διοικητική εμπειρία.4) Γνώσεις Πληροφορικής.5) Γνώσεις ξένων γλωσσών.6) Άλλα πτυχία, επιμορφώσεις, εξειδικεύσεις.Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άμεσης μετάταξης υπαλλήλων χαμηλότερου κλάδου π.χ. ΔΕ σε ανώτερω κλάδο ΤΕ ή ΠΕ, εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει ανώτερο πτυχίο και προσόντα. Γιατί θα πρέπει να περιμένει ο υπάλληλος και το Δημόσιο που τον έχει προσλάβει, να περάσει ο χρόνος των 8 ετών που προβλέπει ο Δ.Υ. κώδικας, για να προσφέρει ο υπάλληλος (στο ίδιο Τμήμα που εργάζεται) τις υπηρεσίες του; Δε θέλει το Δημόσιο ν’ αξιοποιήσει τα προσόντα των ήδη υπαλλήλων του; Αν θέλει να κάνει «οικονομία» το Δημόσιο, τότε θα λαμβάνει και τις υπηρεσίες που του αναλογούν…
 
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Η διοικητική ικανότητα να αποσυνδεθεί με τα χρόνια υπηρεσίας. Ποιος ορίζει και τεκμηριώνει επιστημονικά ότι ένας υπάλληλος με 25-30 χρόνια είναι καλύτερος από έναν με 12; Η (ηλικιακή)εμπειρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την «ορθή» δημοσιοϋπαλληλική και διοικητική εμπειρία!!! Υπάρχουν άπειροι δ.υ., οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ηλικία από άλλους, λάμβάνουν περισσότερα μόρια απ’ αυτούς, αλλά δε γνωρίζουν Η/Υ, ξένες γλώσσες και πάρα πολλά ακόμα, αγνοούν το διοικητικό δίκαιο, τον κώδικα Διοικ. διαδ/σίας, το δ.υ. κώδικα και συνεπώς, παραβαίνουν ακούσια ή και εκούσια την κείμενη νομοθεσία ή δε συμβάλλουν ούτε κατ’ ελάχιστον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στη σύγχρονη διοίκηση. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ εμάς, γιατί είναι ΠΑΛΙΟΙ… Στο στρατό υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία!!!