Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δήμητρα»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δήμητρα
Εγώ λείπω από την υπηρεσία μου σχεδόν 2 χρόνια με άδειες ανατροφής παιδιών. Σε αυτό το διάστημα ο προϊστάμενός μου έχει συνταξιοδοτηθεί και ο νέος δεν με έχει δει καν. Ποιός θα με κρίνει εμένα?????? Με τι κριτήρια? Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα μετά την επιστροφή μου στην υπηρεσία πριν να μπορεί κάποιος να με αξιολογήσει? Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί και αυτή η περίπτωση.
 
 
Δήμητρα
Το τέλος ΕΡΤ σε μια αγροτική έκταση δεν είναι αναγκαίο να πληρώνεται.Επίσης οι λογαριασμοί της ΔΕΗ σε άλλα Φ/Β Πάρκα έρχονται με τέλος ΕΡΤ ενώ σε άλλα χωρίς αυτό.
 
 
Δήμητρα
Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε εταιρεία πριν κάνει εργασίες θα πρέπει πρώτα να έχει πάρει άδεια από Αστυνομική Αρχή για την αποφυγή ατυχημάτων ή καταστροφών. Εκτός βέβαια από αυτές που τους το επιτρέπει ο νόμος.
 
 
Δήμητρα
Για τις περιπτώσεις 3β,3γ και 3δ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο ιδιώτης γιατρός καθώς και η ιδιωτικη κλινική. Πολλοί άνθρωποι νοσηλεύονται ή χειρουργούνται ή γεννάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία καθώς ο γιατρός που τους παρακολουθεί δεν εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο αλλά σε ιδιωτική κλινική.Και πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε σε ιδιωτικό γιατί είναι μεγάλη η λίστα αναμονής για μία επέμβαση στα δημόσια.Για ποιο λόγο να γίνεται διάκριση του γιατρού που δουλεύει σε δημόσιο νοσοκομείο από αυτόν που εργάζεται σε ιδιωτικό; Και στις δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται για γιατρούς πτυχιούχους με άδεια άσκησης επαγγέλματος; Με αυτή τη λογική θα πρέπει να γίνονται δεκτές και οι εξετάσεις-γνωματεύσεις (π.χ. μανγητικές) μόνο από δημόσια νοσοκομεία!..