Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Κώστας Τ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Κώστας Τ.
Ο συνεχής έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να τυχόν αποκλίσεις να επισημαίνονται αμέσα και να προχωρά η διοίκηση σε διορθωτικές ενέργειες ή σε απανακαθορισμό των στόχων.
 
 
Κώστας Τ.
Η παύση κάθε προαγωγής μέχρι το 2014, είναι μέτρο άδικο και ισοπεδωτικό αφού πλήτονται όσοι υπάλληλοι έχουν συπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής. Αν υποθέσουμε π.χ οτι ο Α υπάλληλος έχει 2 χρόνια στον εισαγωγικό βαθμό (ΣΤ) ενώ ο Β προσλήφθηκε αρχές του 2012. Εφόσον Α κριθέι προακτέος, τότε με δεδομένο οτι απο το βαθμό ΣΤ στον Ε προάγεται το 100% των υπαλλήλων, θα πρέπει να προαχθεί εντός του 2012. Λόγω όμως της αναστολής των προαγωγών θα πάει στον επόμενο βαθμό το 2014. Την ίδια χρονιά θα συμπληρώει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής στο βαθμό και ο Β υπάλληλος, ο οποίος αν κριθεί προακτέος θα πάρει το βαθμό Ε μαζί με τον Α.Σε κάθε περίπτωση στη διοίκηση πρέπει να υπαρχει συνέχεια και συνέπεια και να μήν ασκείται αποσπασματικά. Επιπλέον πρέπει να συμβάλει στη δημιουργεία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητή και διοικούμενου. Δεν γίνεται στο βωμό της δημιουργίας ενός αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης, να «τιμωρείς» τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια και εντιμότητα. Επιπλέον το μέτρο αυτό, απαξιώνει την υπάρχουσα ιεραρχία η οποία περιλαμβάνει πολλά έμπειρα και ικανά στελέχη.Τέλος δεν διασφλίζει κανέις οτι ένα νέο ΠΔ που θα έρθει να «βελτιώσει» το σημερινό, δεν θα παρατείνει για περισσότερα χρόνια την πάυση των προαγωγών.
 
 
Κώστας Τ.
Το άρθρο αναφέρεται στο μοντέλο διοίκησης με βάση προκαθορισμένους στόχους (Management by Objectives). Τα κριτήρια που αναφέρει είναι γενικά και αόριστα, αφού σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα, απολύτως μετρήσιμα και να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τη θέση ευθύνης του εργαζόμενου, ώστε να λειτουργούν και σαν μέσο παρακίνησης.