Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Ζαγαλίκης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Ζαγαλίκης
Τα κριτήρια ειναι γενικά, θα κριθεί ενας Υ.Ε. εργάτης για διοικητική ικανότητα;Συμφωνώ με τον θανάση Οικονόμου αυτη να γίνει ανάλογα με το επίπεδο, Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε, Π.Ε.Ο τρόπος πρόσληψης ειναι σημαντικό κριτήριο (ΑΣΕΠ).
 
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Οι δείκτες έχουν την ίδια βαρύτητα; Τα μέσα και οι πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο, π.χ. διασταύρωση στοιχείων από βάση δεδομένων με χρήση Η/Υ και αυτή χωρίς. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζονται μερικά λεπτά στην δεύτερη μερικά χρόνια.