Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στον τομέα της απόδοσης θεωρώ ότι ανεξάρτητα του πως προσελήφθη ο καθένας θα πρέπει να δούμε ποιοί κάνουν σύντομα την δουλειά τους,ποιοί είναι κάνουν σωστά την δουλειά τους και κατά πόσο αξιοποιούν τα εργαλεία που το κράτος τους παρέχει.
 
 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστεύω το ότι οι αξιολογήσεις ανθρώπων που θέλουν να προσληφθούν στο δημόσιο πρέπει να γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π.Ακόμη,οι άνθρωποι που ήδη εργάζονται στο δημόσιο θα πρέπει να αξιολογούνται βάση των λεγόμενων των προϊσταμένων τους.Συγκεκριμένα,θα πρέπει, πιστεύω, για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας ,όπως και στο πράσινο, του κάθε Δήμου,να βλέπουμε το πόσο παραγωγικός είναι ο κάθε εργαζόμενος βάση αυτών που βλέπουν οι επιστάτες και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας.