Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
Θα ήθελα να αναφερθώ στον τομέα των εκπαιδευτικών.Για να γίνει κάποιος δάσκαλος Ειδικής αγωγής έχει δώσει εξετάσεις στο Μαράσλειο ή άλλο Διδασκαλείο και έχει φοιτήσει σ’ αυτό δύο χρόνια. Ακόμα θα μπορούσε να έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ δίνοντας πάλι εξετάσεις στα παιδαγωγικά και στη διδακτική.Τα παραπάνω δεν είναι αρκετά και αξιοκρατικά κριτήρια για να του εξασφαλίσουν την θετική αξιολόγηση χωρίς να μπει σε καμία άλλη διαδικασία? Ένα ακόμα κριτήριο θα μπορούσε να είναι και η επιτυχής παρακολούθηση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και είναι μια πιστοποίηση γνώσης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.