Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Manolis»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Manolis
Είμαι εργαζόμενος 12 χρόνια σε Δήμο,δεν έχω ούτε μία μέρα άδεια ασθενείας ,η επιλογή μου αυτή δεν πρέπει να αμοίβεται;;;;;;;;;