Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αναστασιάδης Αντώνιος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αναστασιάδης Αντώνιος
Απαιτείται η αξιολόγηση και επιτέλους ξεκινάει. Χρήσιμα και απαραίτητα τα ανωτέρω κριτήρια. Όμως….Παιδεία, Τέχνες, Πολιτισμός και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που καθορίζουν την προσωπικότητα του καθενός, τα οποία αναδεικνύουν τον «Ανθρωπισμό», και αυτό με τη σειρά του υποδεικνύει την ιδανικότερη λειτουργικότητα του καθενός μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα. Που βρίσκονται όλα αυτά στα συγκεκριμένα κριτήρια; Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν, να προστεθούν τα παρακάτω κριτήρια είναι:1) Ο «Δημόσιος Λειτουργός», πρέπει να είναι «Άνθρωπος» ή κάποιο ‘ρομπότ’;2) Ο «Δημόσιος Λειτουργός», θα έρχεται σε επαφή με ανθρώπους ή με αντικείμενα;3) Θέλουμε «Δημόσιους Λειτουργούς» ή ‘δημόσιους υπαλλήλους’, που απλώς θα υπηρετούν το καθεστωτικό σύστημα του εκάστοτε κυβερνώντος;ΠΡΟΤΑΣΗ: Απαιτείται στα κριτήρια, να προστεθούν και η κάθε μορφή ενασχόληση με τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα κοινά, αλλά και οι πολυποίκιλες γνώσεις σε διαφορετικές επιστήμες, ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.Αυτά και μόνον αυτά αναδεικνύουν την προσωπικότητα και υποδεικνύουν τους αληθινούς «Δημόσιους Λειτουργούς». Όλα τα άλλα είναι μεσοβέζικες λύσεις που στηρίζουν τα τεχνοκρατικά κορπορατιστικά συστήματα και επιτρέπουν –ή, και εμπεριέχουν- ιδιοτέλειες.
 
 
Αναστασιάδης Αντώνιος
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η «κλήρωση» πάντοτε ήταν κριτήριο διασφάλισης της ακεραιότητας και της προστασίας κάθε κοινωνικοπολιτικής διαδικασίας. Στην σημερινή εποχή αποφεύγεται μετά μανίας, ίσως διότι κάποιοι θέλουν να ελέγχουν τους υφισταμένους τους με ιδιοτέλεια. Χωρίς κλήρωση, οτιδήποτε γίνεται θα διολισθήσει σε συντεχνιασμός και ιδιοτέλεια. Απαιτείται λοιπόν η επιλογή με κλήρωση τριών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από βαθμούς ή ειδικότητες, που θα συμμετέχουν στα Συμβούλια οιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε επιπέδου. Η διαδικασία θα είναι απολύτως διαφανής. Για κάθε επιτροπή, θα επιλέγονται με κλήρωση δέκα με είκοσι υπάλληλοι, ίσως και περισσότεροι, και μόνο αν θέλουν θα συμμετάσχουν στην επιτροπή. Εάν δεν θέλει κάποιος, θα καλείται ο επόμενος. Από αυτούς τους δέκα ή είκοσι, την ημέρα της συγκρότησης της επιτροπής και της εκτέλεσης του έργου της και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πάλι με κλήρωση θα επιλεγούν οι τρεις από τους δέκα ή είκοσι.Τότε και μόνο τότε μπορεί κανείς να ισχυρίζεται την αδιάλλακτη και αμερόληπτη αξιολόγηση. Τότε, κανείς δεν θα μπορεί να επισυνάψει το παραμικρό στην επιτροπή, πέραν κάποιου ανθρωπίνου λάθους.
 
 
Αναστασιάδης Αντώνιος
ΠΡΟΤΑΣΗ: Στον δόκιμο υπάλληλο πρέπει να δίδεται χρόνος εντός του ωραρίου του και κάθε πολύτιμη βοήθεια, από ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση έως έξω-υπηρεσιακά σεμινάρια. Επίσης, πρέπει να του ανατίθεται ένα συγκεκριμένο έργο, ανάλογα με την υπηρεσία, το πιθανότερο ετήσιο ή εξαμηνιαίο, πάνω στο οποίο κανείς θα μπορεί να αντιλαμβάνεται, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, τον προγραμματισμό που έκανε και το κυριότερο, την υποθήκη που αφήνει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Με απλά λόγια, τι έκανε σε αυτό το χρονικό διάστημα που αντικειμενικά βοήθησε την υπηρεσία του να γίνει πιο λειτουργική.Αυτό προϋποθέτει ότι, κατά την διάρκεια του δόκιμου χρόνου, θα πρέπει να έχει ένα ελαφρύτερο υποχρεωτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει να μελετήσει και να διερευνήσει επαρκώς το αντικείμενο, φέρνοντας έτσι τον «φρέσκο» αέρα στην υπηρεσία του. Και πρέπει να γίνει από την πρώτη μέρα, πριν εγκλωβιστεί στο κατεστημένο και το τετριμμένο.