Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μαρα Μ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μαρα Μ.
Έγιναν δύο μεγάλοι γραπτοί διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ το 1995 και το 1998. Είναι άδικο αυτοί οι υπάλληλοι να αξιολογηθούν ξανά στις γνώσεις τους στις οποίες ήδη αξιολογήθηκαν και είναι οι μόνοι που μπήκαν αξιοκρατικά. Είναι άδικο να μπουν στο ίδιο σύστημα αξιολόγησης με όλους τους άλλους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι διαφορετικό γι’ αυτούς.