Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Γιώργος Μυλωνάς»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Γιώργος Μυλωνάς
Προτείνω την καθιέρωση 2 ακόμα κριτηρίων γενικής εφαρμογής(που δεν εμφανίστηκαν στην προηγούμενη διατύπωση μου):την ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και την πολυδυναμία.
 
 
Γιώργος Μυλωνάς
Επειδή η αξιολόγηση εφαρμόζεται σε πλήθος διαφορετκών υπηρεσιών θα έπρεπε τα κριτήρια να διαχωρίζονται σε γενικά και ειδικά.Τα γενικά να έχουν γενική εφαρμογή, ενώ τα ειδικά να διατυπώνονται κατά υπηρεσία ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζει και την αναβάθμιση στην οποία στοχεύει. Επίσης θα μπορούσε να καθιερωθεί και βαθμός βαρύτητας ανά κριτήριο, σε περιπτώσεις που θεωρείται βαρύναουσα ή όχι η εφαρμογή τους.Στα γενικά κριτήρια θα πρέπει να ενταχθούν ακόμα 2 κριτήρια:η <> και η <> δηλαδή η ικανότητα κάλυψης και άλλων θέσεων/εργασιών εντός της υπηρεσίας.