Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
καλησμέρα σας, Θα ήθελα να σημειώσω κάτι σχετικά με την αξιολόγηση: (α) η διαδικασία γενικά ενός τεστ γενικά και αόριστα είναι δαπανηρη διαδικασία….και ίσως μη αξιοπιστη οσο αφορά την επίτευξη του στόχου για αξιολόγηση των εργαζόμενων(β) η θα μπορούσε να γίνετε αξιολόγηση που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα ως στάδια-διαδικασίες: 1. αξιολόγηση των τίτλων εκπαιδευσης (όσο αφορά βαθμολογία, διπλωματική εργασία, πρακτική άσκηση, χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών σε σχέση με το τυπικό πρόγραμμα κλπ.)2. αξιολόγηση της δια βίου επιμόρφωσης του εργαζόμενου (τι προγράμαμτα παρακολούθησε, συνάφεια με το αντικείμενο ενασχόλησης κλπ.)3. Τυχόν μελέτες, δημοσιεύσεις ή άρθρα σχετικά με το αντικείμενο εργασίας που έχει κάνει ό/η ίδιος ή συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας4. Αξιολόγηση παραπόνων-ικανοποίησης πολιτών (με χειρόγραφη διαδικασία ανά οργανική μονάδα και με ηλεκτρονικό τρόπο και με δυνατότητα προσωπικής αξιολόγησης των υπαλλήλων ΄σοσ αφορά την εξυπηρέτηση βάση ειδικών κριτηρίων)5. ψυχομετρικά τεστ μέτρησης ικανοτήτων – αυτοικανοποίησης από το χώρο εργασίας των εργαζομένων6. Ειδικά γνωστικά τεστ (θεματικών αντικειμένων που άπτεται η θέση)για εργαζόμενους ανά κλάδο για ανέβασμα ιεραρχίας σε ειδικές θέσεις.7. Ελέγχος για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα & αξιολόγηση από τους προϊσταμένους κάθε οργανικής μονάδας. Μέσα από όλα αυτά τα συνολικά στάδια μπορεί ανά εργαζόμενο να μπορεί να εξαχθεί ένας μ.ο. βαθμολογίας απόδοσης ΄΄οπου θα κρίνεται η μισθολογική του ανέλιξη ή και επιβράβευση.Θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι πια εισάγονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ σε μια υπηρεσία και όχι από το παράθυρο. Επίσης η αξιολόγηση θα πρέπει να επεκταθεί και στους περίφημους μετακλητούς υπαλλήλους ….. Δ.Παπαχρήστος