Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Rinetta Petridi»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Rinetta Petridi
Δεν θα έπρεπε να αξιολογούνται το 2ο, 3ο, 4ο πτυχίο κλπ. ?Γιατί αξιολογούνται περισσότερο, μόνο το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό που έχουν 2 και 3 χρόνια σπουδές αντίστοιχα, ενώ για την απόκτηση ενός πτυχίου χρειάζονται 4 χρόνια σπουδών ?
 
 
Rinetta Petridi
Δεν θα έπρεπε να αξιολογείται και ο «αξιολογητής» από το προσωπικό ?Εμείς στην υπηρεσία μας θα κριθούμε από έναν εντελώς ακατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος από τώρα άρχισε να μας εκβιάζει για την αρνητική αξιολόγηση. Και είμαστε 40 περίπου άτομα και τον θεωρούμε όλοι προβληματικό !