Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «PANOS PETROPOULOS»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
PANOS PETROPOULOS
Κριτήριο πρέπει να αποτελεί και το γεγονός αν ο διορισμός έχει γίνει με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ! Επιτέλους οι άνθρωποι που πέρασαν στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ και αξίζουν, να τους δίνεται η ευκαιρία να ξεχωρίζουν όπως προστάζουν οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας του ΑΣΕΠ το οποίο πέρασαν επιτυχώς και γι’ αυτό διορίστηκαν!