Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Stefanos»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Stefanos
Τα κριτήρια για να αξιολογείται κάποιος, πρέπει να αναφέρονται σε κάτι, κατά προτίμηση μετρήσιμο, αλλά και σχετικό με τον οργανισμό. Δηλαδή, για κάθε οργανισμό, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι διαφορετικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού αυτού. Γιατί δεν πιστοποιείται όλους τους φορείς του Δημοσίου κατά ISO 9001 και να τα έχετε όλα αυτά (και πολλά περισσότερα –http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system#Elements_of_a_Quality_Management_System) με ελάχιστο κόστος;
 
 
Stefanos
Το πρότυπο είναι σε μορφή Excel. Δηλαδή υποχρεώνεται τον κόσμο να αγοράσουν το MS Office για να το δούν. Να το κατεβάσετε ΑΜΕΣΑ και να το αναρτήσετε σε μορφή .txt , .pdf ή XML Είστε σίγουροι ότι είστε ικανοί να βγάζετε πρότυπα;
 
 
Stefanos
Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχω δει και έχω συντάξει κείμενα διαμόρφωσης στρατηγικής τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για τον Δημόσιο τομέα. Αυτό το κείμενο δεν είναι διαμόρφωση στρατηγικής, καθώς δεν υπάρχει κανενός είδους ανάλυση σύμφωνα με ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ανάλυση PEST ή PESTEL, κλαδική με μοντέλο του Porter, SWOT για διαμόρφωση στρατηγικής κλπ). Αυτό το κείμενο είναι ένα συνονθύλευμα μη-ποσοτικοποιημένων στόχων (άρα και μη-ελέγξιμων) που ως λύση προτείνονται έργα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποιους (και κατά πόσο) από τους στόχους ικανοποιούν. Άλλη μια από τα ίδια.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Stefanos
Οι δομές που παρουσιάζονται είναι όμοιες με τις υφιστάμενες, οπότε έχουν και τα ίδια μειονεκτήματα:-Γραφειοκρατεία-Έλλειψη σεβασμού στον πολίτη-Αδυναμία διαχείρισης έργων-Υπερβάσεις κόστους υλοποίησης Για ποιο λόγο να πιστέψουμε ότι θα επιτύχουν έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο σχεδιασμό σαν αυτόν; Η λύση για έναν περίπλοκο σχεδιασμό δεν είναι η δημιουργία ενός περίπλοκου οργανισμού διαχείρισης, αλλά η απλοποίηση του έργου. Simple is Beautiful
 
 
Stefanos
Η τάση στην πληροφορική σήμερα είναι OPEN STANDARDS. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία τι σύστημα θα κάνεις, αλλά το πόσο μπορεί να επικοινωνεί με άλλα συστήματα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να σχεδιάσεις ένα γιγάντιο σύστημα, αλλά σχεδίασε κάτι απλό που μπορεί να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα. Η πρόταση που βλέπω εδώ είναι δεν είναι για γιγάντια, αλλά για ΤΕΡΑΤΩΔΗ έργα, που είτε λόγω πολυπλοκότητας δεν θα λειτουργήσουν ποτέ, είτε υπάρχουν ήδη έτοιμα (πχ on-line συστήματα δημοπρασιών) και η κυβέρνηση μπορεί να τα υπενοικιάσει με κόστος λίγων χιλιάδων ευρώ αντί να τα παραγγείλει αποκλειστικά για δική της χρήση (επανεφεύρεση του τροχού) με κόστος ..δεκάδων εκατομμυρίων. Όπως φαίνεται, τίποτε δεν έχει αλλάξει στο Ελληνικό Δημόσιο.