Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «A.K.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
A.K.
Ο τρόπος πρόσληψης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θα πρέπει να υπάρχει μαι πριμοδότηση του ΑΣΕΠ, καθώς η πλειοψηφία των διορισθέντων μέσω ΑΣΕΠ ‘τραβάνε και το κουπί’ στις περισσότερες υπηρεσίες. Επίσης για οργανισμούς που έχουν συγχωνευθεί και λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση το 2012 (η οποία δυστυχώς είναι απούσα από τον οργανισμό) πως θα γίνει η αξιολόγηση?