Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΔΗΜΗΤΡΑ
Μέχρι σήμερα, η μόνη θεσμοθετημένη αρχή που εγγυάται τη διαφανή διεξαγωγή των προσλήψεων στο δημόσιο είναι ο ΑΣΕΠ. Τόσο μέσω των διαγωνισμών με μοριοδότηση όσο και μέσω αξιοκρατικών και αδιάβλητων γραπτών διαγωνισμών.Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ο τρόπος πρόσληψης, εκτός από τα κριτήρια μόρφωσης και αποδοτικότητας.Σαφώς και κάποιος που προσελήφθη με αδιαφανείς διαδικασίες μπορεί να εργάζεται σκληρά, αλλά αυτό που έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση είναι η νοοτροπία της αδιαφάνειας και της εξυπηρέτησης του ατομικού συμφέροντος. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να εξαλειφθεί, για να πάμε μπροστά. Να μάθουμε πως πρέπει να σεβόμαστε και την προσπάθεια του άλλου, που δεν είναι πολιτικά προσκείμενος και πως πρέπει να διαγωνιζόμαστε επί ίσοις όροις και να αξιολογούμαστε.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑ
Η αξιοποίηση και εξαίρεση από οποιονδήποτε σχεδιασμό για απολύσεις μετά την κατάργηση ή συγχώνευση ΝΠΙΔ όσων έχουν διοριστεί σε αυτά μέσω ΑΣΕΠ είναι πρωτίστως ηθικό θέμα, εφόσον το ζητούμενο είναι η ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου με αξιοκρατικές διαδικασίες, ευρέως αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα αυτά, κατά κανόνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση, γνώσεις ξένων γλωσσών και εξοικειωμένα με την τεχνολογία επέλεξαν την οδό της αξιοκρατίας για να υπηρετήσουν το δημόσιο. Η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες πρόσληψής τους δεν ήταν μια απλή επικύρωση πινάκων με μόρια,αλλά υπήρξε ουσιαστική, καθώς το ΑΣΕΠ αναβαθμολόγησε, άλλαξε την σειρά κατάταξης και σε ορισμένες περιπτώσεις απέλυσε υπαλλήλους ενώ είχαν ήδη αναλάβει καθήκοντα για να προσληφθούν αυτοί που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις.Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο για να δοθεί και στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ που έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ η δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλες κενές θέσεις τόσο στον στενό όσο και στον ευρύτερο τομέα με βάση τα τυπικά τους προσόντα και το αντικείμενο της προϋπηρεσίας τους.Η ενδεχόμενη απόλυσή τους θα αποτελέσει πλήγμα στην αποδοχή του ΑΣΕΠ από την κοινωνία ως μιας αδιάβλητης αρχής και θα στιγματίσει την όποια προσπάθεια για αναβάθμιση της δημόσιας διοικησης με τις προαναγγελθείσες νέες αντικειμενικές προσλήψεις, καθώς ο ίδιο ΑΣΕΠ είχε εγκρίνει με την ίδια διαδικασία τις προσλήψεις αυτών που θα πρέπει τώρα να απολυθούν αν δεν υπάρξει μέριμνα.