Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μανώλης Τζουβελέκας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μανώλης Τζουβελέκας
Η Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – που αναφέρεται η Μαρία (6/4), είναι η Διοίκηση μέσω του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης που αναφέρεται στο παρόν ΠΔ
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Οι Δείκτες μέτρησης απόδοσης είναι γνωστοί στις υπηρεσίες και θα ήταν χρήσιμο να συνδυαστούν με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για να μπορούν οι υπάλληλοι μέσω της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και της διοικητικής ικανότητας της υπηρεσίας να αντιληφθούν σε βάθος και εύρος (ολιστικά) την υπηρεσία και τη θέση του καθενός. Οι δείκτες απλά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα -αυτή στην οποία βρίσκεται η κάθε υπηρεσία. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και εύκολοι στην κατανόηση από το σύνολο των υπαλλήλων και των ηγεσιών. Οι δείκτες αποτυπώνουν που βρισκόμαστε και πόσο απέχουμε ή ξεπερνούμε το στόχο. Δεν φτάνει να υλοποιούμε την εργασία μας, δεν φτάνει να γνωρίζουμε ποιοι αποδίδουν μόνο θεωρητικά. Χρειάζεται μέτρηση αλλά και ανταμοιβή γι’αυτούς που πρέπει.
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι πανευρωπαϊκό εργαλείο ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Εφαρμόζεται προαιρετικά στην Ελλάδα από το 2003. Οι προτάσεις που δίνονται μέσω σχολιασμών στην παρούσα διαβούλευση για τροποποίηση Κριτηρίων – Υποκριτηρίων αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και την ουσία του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Μια τροποποίησή του θα οδηγούσε σε μεθοδολογικό και επιστημονικό σφάλμα. Εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια πανευρωπαϊκά, επικεντρώνεται στις μετρήσεις και στην παρακολούθηση των αστοχιών και των επιτυχιών και συμβάλλει στην κατανόηση από τις ίδιες τις υπηρεσίες του τι πρέπει να αλλάξει για να επέλθει η διαρκής βελτίωση. Επιφέρει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα στη Δημόσια Διοίκηση (νόμιμα, αποτελεσματικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά). Δεν έχει σκοπό να αξιολογήσει τους υπαλλήλους αλλά τη διοικητική ικανότητα σε μια σειρά κριτηρίων. Το υλικό βρίσκεται στοhttp://www.gspa.gr/%285407455548606215%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811. Καλό θα ήταν να διαβαστεί Ο Οδηγός του ΚΠΑ και μετά να γίνονται σχόλια. Ευχαριστώ
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης δεν βαθμολογεί και δεν αξιολογεί υπαλλήλους και πρόσωπα. Αξιολογεί την διοικητική και οργανωτική ικανότητα του δημόσιου φορέα υπό αξιολόγηση (βλ. ΚΠΑhttp://bit.ly/HMHXFS) με βάση τα 9 κριτήρια του μοντέλου Αριστείας. Όπου έχει εφαρμοστεί κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνει αποτελέσματα διαρκούς βελτίωσης. Η εξυπηρέτηση πολιτών βρίσκεται στην καρδιά αυτού του Συστήματος Ολικής Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Ομάδες Αξιολόγησης με συναινετικές διαδικασίες αυτοαξιολογούν την ικανότητα και την οργάνωση της υπηρεσίας. Το μοντέλο συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς τους υπαλλήλους περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις μη απαιτούμενες διαδικασίες.
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κ. Γιαννακόπουλου. Εξάλλου είναι βασικός πυλώνας επιτυχίας του ΚΠΑ όπου εφαρμόζεται. Χωρίς την έμπρακτη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και των ηγεσιών των οργανώσεων 9κρατικών και αιρετών) το ΚΠΑ δεν μπορεί να αποδώσει. Το Κριτήριο 1: «Ηγεσία» αποτυπώνει με σαφήνεια και ακρίβεια την ανάγκη δέσμευσης.