Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Μανώλης Τζουβελέκας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Μανώλης Τζουβελέκας
Τα Μέλη των Ομάδων Αξιολόγησης ΔΕΝ ασχολούνται με την αξιολόγηση συναδέλφων! Κανένα κύριο ή συντρέχον καθήκον τους δεν παραμελείται από τη συμμετοχή στις Ομάδες Αξιολόγησης. Η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της εφαρμογής του ΚΠΑ και οι πολίτες βρίσκονται στην καρδιά του Συστήματος Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση (ΚΠΑ).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ για να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες της Ομάδας ΑυτοαξιολόγησηςΌλο το σχετικό υλικό για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο παλιό site της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησηςhttp://www.gspa.gr> Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (ΔΙΠΑ) > Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ή στοhttp://bit.ly/HiM9dH(για συντομία). Πάντως με βάση και αφορμή τη συγκεκριμένη διαβούλευση το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να μεταφέρει στη νέα ιστοσελίδα του όλο το σχετικό υλικό από την παλιά ιστοσελίδα.