Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΓΙΟΥΛΗ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΓΙΟΥΛΗ
Πως θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν το αντικείμενο το σπουδών του και η θέση διορισμού τους είναι άσχετα με το αντικείμενο της εργασίας τους? Πως μπορούν να αξιολογήσουν δύο υπαλλήλους με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο εργασιών αλλά με διαφορετικό κλάδο και κατηγορία?Πως θα αξιολογήσουν τους υπαλλήλους που τους άλλαξαν υπηρεσία με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών λόγω του Καλλικράτη με το έτσι θέλω?Μάλλον ψάχνουν τρόπους να σκορπίσουν χρήματα και να δημιουργήσουν ανασφάλειες και φόβους στους υπαλλήλους ακόμα και σε αυτούς που μπήκαν με αξιοκρατικό τρόπο στις θέσεις εργασίας τους.