Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «THKAR»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
THKAR
Καταθέτω τη δική μου εμπειρία καθώς διορίστηκα με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2 φορές) αλλά και την άποψη παλαιότερων συναδέλφων και πολιτών -κατά γενική ομολογία-: η πλειονότητα όσων δεν διορίστηκαν απ’ τα παράθυρα τιμούν έστω και τον πενιχρό μισθό που κατήντησαν να παίρνουν. Συνήθως έχουν ευγένεια προς τους πολίτες και προς τους συναδέλφους και ακριβώς επειδή έχουν πολλά προσόντα δεν έχουν τα σύνδρομα κατωτερότητας που έχουν πολλοί παλιοί οι οποίοι συχνά προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την αξία τους. Κατά την άποψή μου είναι δίκαιο αυτοί που προσπάθησαν χωρίς να έχουν εξαρτήσεις από βουλευτές, λοιπούς αιρετούς κλπ κλπ να πριμοδοτηθούν. Όσον αφορά την αξιολόγηση Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον όμως η αξιολόγηση δεν είναι φανερή καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν φαινόμενα βεντέτας. Η αξιολόγηση να είναι υποχρεωτική και από τους υφισταμένους, να απευθύνεται απευθείας στις επιτροπές/συμβούλια που θα κρίνουν τις επιλογές Προϊσταμένων αφού θα έχουν σε νούμερο αρκετές απόψεις για κάθε ένα που διετέλεσε Προϊστάμενος.
 
 
THKAR
Βασική προϋπόθεση για να αναδειχτούν όλες οι προαναφερόμενες ικανότητες και να έχουν και αντίκρισμα είναι να υπάρξουν και οι ανάλογες υποδομές: δηλ. σοβαρή προσπάθεια μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών με όσο το δυνατό ευρύτερη διασύνδεση μεταξύ τους (με σχεδιασμό και προγραμματισμό και όχι ευκαιριακά), νομοθετικό πλαίσιο σαφές και κωδικοποιημένο χωρίς αλληλοεπικαλύψεις ή αντικρουόμενες διατάξεις και φυσικά δυνατότητα των υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά το αντικείμενό τους με ανάλογη υποχρέωση των Προϊσταμένων για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών.Είναι αδιανόητο σ’ ένα υποτιθέμενα σύγχρονο κράτος οι Δημόσιες Υπηρεσίες μεταξύ τους να μη μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και απαντήσεις του 5λεπτου-10λεπτου που αναζητώνται από αρμόδιους φορείς να δίνονται μέσω της συμβατικής και παρωχημένης μεθόδου μετά από πολλές μέρες ή και ποτέ με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες εργατώρες.
 
 
THKAR
Τί γίνεται σε περίπτωση κυοφορούσας δόκιμης υπαλλήλου η οποία έμεινε 6 μήνες στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας της(πχ στο 2011) αλλά στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε και ο άμεσος Προϊστάμενος και ο Δ/ντής.Από ποιόν θα αξιολογηθεί για τη μονιμοποίησή της δεδομένης της συνταξιοδότησης των Πρ/νων και της λήψης των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών(κυήσεως και λοχείας) Κατά τη διάρκεια δε του επόμενου έτους (2ου έτους υπηρεσίας της) πήρε την άδεια ανατροφής παιδιού-εννιάμηνο μέσα στο 2012) και συνεπώς δε συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο εξαμήνου μέσα στο έτος. Πώς θα αξιολογηθεί και πως θα μονιμοποιηθεί;Και αν υποθέσουμε ότι παρατείνεται το δόκιμο στάδιο της υπηρεσίας της και κατά τον τρίτο χρόνο -και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε και διανύουμε- έστω ότι αλλάζουν ξανά 2 και 3 Πρ/νοι λόγω αδυναμίας να «πιάσουν» τους στόχους. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;