Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Eυαγγελία»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Eυαγγελία
Kαι βέβαια ο προιστάμενος που θα αξιολογήσει τι σχέση θα πρέπει να έχει με τον υφιστάμενό του…; Μήπως η αξιολόγηση γίνει με βάσει του πόσο υποτακτικός είναι κανείς στον προιστάμενό του ή όχι;Γνωρίζουμε κι άλλες αξιολογήσεις στο παρελθόν που κάθε άλλο παρά με βάσει του πόσο καλός στη δουλειά του είναι κανείς , βαθμολογούνταν…Ας πούμε οι κουμουνιστές δεν ήταν καλοί για καμιά δουλειά και τους έδιωχναν από παντού διότι ήταν ενάντιοι στο τότε σύστημα… τώρα;;