Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΝΤ.Π»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΝΤ.Π
Η αντικειμενικότητα αξιολόγησης δεν είναι πάντα εφικτή με το καλύτερο τρόπο. Υπάλληλοι με αρκετά τυπικά προσόντα μπορεί να υπολλείπονται διοικητικής ικανότητας , προθυμίας, άποψης. Πρέπει λοιπόν να κριθούν από τη προϊσταμενική τους αρχή διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατόν τη κρίση αυτή, από την επιρροή «υποκειμενικών» παραγόντων.Επίσης πέραν της αξιολόγησης βάσει τυπικών προσόντων ,οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κριθούν με τεστ δεξιοτήτων I.Q κ.α. ώστε να αναδεικνύονται οι ικανότεροι, για κάλυψη πολλαπλών πόστων, προϊσταμενικών θέσεων κ.ά. Γιατί να μη ξεχνάμε ότι ένας ικανός υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί εργασιακά, το βέλτιστον, με έλαχιτη πρακτική και εμπειρία σε διαφορετικές υπηρεσιακές θέσεις , σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν.